Takaisin

KYSin pääsairaalan peruskorjaus etenee aikataulussa

Vanhan sairaalaosan purkutyöt on saatu lähes päätökseen ja rakentaminen alkaa huhtikuussa.

KYSin pääsairaalan peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeesta tehty hankintaoikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen on vedetty pois. Rakennustyöt käynnistyvät suunnitellusti kevättalven aikana.

– Vanhan osan purkutyöt ovat edenneet hyvin ja ne saadaan pian päätökseen. Pääsemme aloittamaan rakennustyöt alkuperäisessä aikataulussa eli huhtikuun aikana, KYSin vs. kiinteistöjohtaja Pekka Turunen sanoo.

KYSin uudistamisohjelmassa peruskorjataan vuosien 2018–2025 aikana Puijon sairaalan vanhaan päärakennukseen sijoittuvat vuodeosasto-, poliklinikka-, sydäntoimenpide-, kuvantamisen ja logistiikan tilat. Lisäksi vanhan vuodeosastotornin yhteyteen rakennetaan 10-kerroksinen uudisrakennus.

Koko hanke on laajuudeltaan noin 60 000 neliömetriä. Hankkeen lopuksi puretaan vuonna 1985 rakennettu ja nykyisin käytössä oleva vuodeosastotorni.
Rakennushankkeen päätoteuttaja on Rakennusliike Lapti Oy. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 164 miljoonaa euroa.

– Pääsairaalan peruskorjaus- ja uudisrakennusosa jatkavat KYSin rakennuskannan uudistamisen sarjaa. Kokonaisuuden investointikustannukset ovat likimain saman verran kun tällä vuosikymmenellä rakennetuilla Kaarisairaalalla, Sädesairaalalla ja uudistetulla päivystyspoliklinikalla yhteensä, Turunen kuvaa.

Kuva: Riikka Myöhänen