Takaisin

KYSin työntekijöiden innovaatiosta mobiilisovellus

Healthcare Mobile Solutions Oy:n mobiilisovelluksen kehittäminen lähti käyntiin kahden Kuopion yliopistollisessa sairaalassa työskentelevän röntgenhoitajan ideasta.

HMS-sovelluksen kehittäjät Jarkko Kauppinen ja Mikko Kokkonen.- Aloitimme projektin kaksi vuotta sitten yhteistyössä KYS Living Lab -projektikoordinaattori Kirsimarja Metsävainion kanssa, kertoo Healthcare Mobile Solutions Oy:n toimitusjohtaja, röntgenhoitaja Mikko Kokkonen.

Kuopion yliopistollisen sairaalan Living Lab -palvelut toimivat yhteistyössä yritysten, KYSin yksiköiden ja asiantuntijapalveluiden välillä, jolloin yritysten edustajat asioivat helposti ainoastaan projektikoordinaattoreiden kautta. Palvelut mahdollistavat terveysteknologisten sovellusten ja laitteiden yhteiskehittämisen asiantuntijapalveluiden avulla, laitteiden ja sovellusten testaustoiminnan sekä kliinisen laitetutkimuksen suorittamisen.

Sovellus potilaan apuna 

Sädehoitoyksikössä testattiin kolmen kuukauden ajan Healthcare Mobile Solutionsin (HMS) aikakortti-/hoito-ohje -mobiilisovellusta.

- Nyt kun testausjakso sädehoitoyksikössä on ohi, voimme todeta, että Living Lab oli yrityksemme apuna korvaamaton. Juuri yhdyshenkilöitä sairaalan ja yritysten välillä meidänkin projekti tarvitsi, Kokkonen toteaa.

Tällä hetkellä sädehoitopotilaiden hoitoajat, joita voi olla jopa useita kymmeniä, merkitään paperiselle aikakortille. Tämän lisäksi potilas saa hoitoon liittyvät ohjeistukset paperisena.

HMS-mobiilisovellus toimii potilaan apuvälineenä sädehoitojaksolla: se sisältää hoitoajat ja ohjeistukset yhdessä ja samassa paikassa, potilaan puhelimessa. Sovellukseen on mahdollista lisätä myös muistutuksia esimerkiksi mahdolliset hoitokertaan liittyvät näytteidenotot tai sytostaattihoidot.  Sairaalan henkilökunta voi sovelluksen avulla lähettää sekä henkilökohtaisia että ryhmäviestejä esimerkiksi hoitoaikojen muuttuessa.

- Tällöin tavoitetaan yhdellä viestillä suuri potilasjoukko eikä jokaiselle potilaalle tarvitse soittaa erikseen, kertoo röntgenhoitaja Jarkko Kauppinen.

Helppokäyttöinen sovellus 

Eniten sovelluksen testauksessa mietitytti, kuinka vanhempi ikäluokka ottaa sovelluksen omakseen.

- Huoli osoittautui kuitenkin turhaksi, sillä myös iäkkäämmät potilaat halusivat aktiivisesti osallistua sovelluksen testaukseen, kommentoi Mikko Kokkonen.

Testaukseen osallistui 30 sädehoidon asiakasta, joista 24 palautti sovellusta koskevan asiakaskyselyn, vastanneiden ikäjakauma oli 37–71 vuotta. Kyselyyn vastanneista 75 prosenttia oli yli 50-vuotiaita ja 38 prosenttia 60-vuotiaita tai sitä vanhempia. Asiakaskyselyn ja henkilökunnalle tehdyn sähköisen kyselyn perusteella sovellus koettiin helppokäyttöiseksi ja selkeäksi yhteydenpitovälineeksi hoitojen aikana.

Ohjeita ja muistutuksia

Mikko Kokkosen mukaan kehitetty sovellus voi tuoda kustannussäästöjä organisaatiolle. Sovelluksen avulla on mahdollista tukea potilaan valmistelujen onnistumista mobiiliohjeiden ja muistutusten kautta ja siten vähentää hoito- ja toimenpideaikojen viime hetken peruuntumisia. Sovellus on myös helposti muokattavissa eri yksiköiden tarpeita vastaavaksi. Jarkko Kauppinen tuo esille, että testausjakso toi mukanaan ylimääräistä työtä Sädehoitoyksikköön, mutta tarkoitus on lopulta keventää sekä henkilökunnan työmäärää että parantaa potilaiden hoitojakson sujuvuutta.

Living Lab -projektikoordinaattorit Merita Kaunisto ja Kirsimarja Metsävainio sekä HMS:n toimitusjohtaja Mikko Kokkonen kannustavat sairaalan henkilökuntaa rohkeasti viemään omia ideoitaan eteenpäin. Henkilökunta näkee käytännön työssä paljon kehitettäviä asioita, joita ulkopuolinen henkilö ei välttämättä edes ymmärrä katsoa.

Living Lab -palveluja kehitetään osana Kuopion kaupungin ja KYSin terveysteknologian kehityskeskus (TeKe) -hanketta, jota rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pohjois-Savon liitto.