Takaisin

Laatutunnustus KYSin kliinisen patologian osastolle

Suomen kansallinen akkreditointielin FINAS on myöntänyt KYS-Kuvantamiskeskuksen kliinisen patologian osastolle akkreditoinnin. Akkreditointi on osoitus osaston palvelun laadusta ja sen tuottamien tulosten luotettavuudesta.

Kliinisen patologian osastolla valmistetaan ja tutkitaan sairaalan potilaista otetut kudos- ja solunäytteet. Osaston saama laatustatus koskee kaikkia laboratoriossa tehtäviä tutkimuksia. Niihin kuuluvat sytologian eli kehon nesteiden tutkimisen, histologian eli kudosnäytteiden tutkimisen ja obduktiotoiminnan eli lääketieteellisen ruumiinavauksen prosessit.

– Akkreditointi varmistaa, että toiminta vakioitua, menetelmät täyttävät niille asetetut vaatimukset ja laatua tarkkailevat toimija itse sekä ulkopuoliset laadunvarmistusorganisaatiot, kertoo apulaisylisolubiologi Sanna Kirjavainen.

– Lääkärit, potilaat ja meiltä tutkimuksia ostavat yksiköt voivat luottaa siihen, että toimintamme on laadukasta ja toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Osasto tarvitsee akkreditointia myös, kun se osallistuu erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin. Tällä hetkellä Suomessa toimii 22 patologian laboratoriota, joista seitsemällä on FINASin akkreditointi.

Pätevyyden toteaminen perustuu kansainvälisiin kriteereihin. Akkreditoinnissa tarkastellaan sekä johtamisjärjestelmää että laboratorion pätevyyttä. Standardi korostaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Laboratorion asiakkaiden ja työntekijöiden ehdotukset ja reklamaatiot kirjataan ja käsitellään toiminnan kehittämiseksi.

KYSin patologian osaston akkreditointiprosessi kesti kokonaisuudessaan reilun vuoden. Siihen sisältyi kaksi ulkopuolisten arvioijien käyntiä. Laboratorion arviointi tehtiin standardin SFS-EN ISO15189:2013 vaatimusten mukaisesti ja noudattaen arviointimenettelyä koskevaa standardia SFS-EN ISO 17011:2017.


Siirry uutisarkistoon