Takaisin

Potilasturvallisuus: Sairaalareissu potilaan silmin

GTT eli Global Trigger Tool on menetelmä, jolla potilasasiakirjoista etsitään triggereitä eli avainsanoja, joita voivat olla esimerkiksi kipu, äkillinen lääkkeen lopetus tai kaatuminen.

– Katsomme potilaan silmin hänen matkaansa sairaalassa koko hoitopolun ajan, arvioimme onko kaikki sujunut potilaan kannalta hyvin ja olisiko jotain voinut tehdä toisin, kuvaa sairaanhoitaja Arja Robins potilasturvallisuuden kehittämiseen liittyvän GTT-tutkimusryhmän toimintaa.

– Etsimme tapahtumia, joissa jokin on mennyt niin kuin sen ei olisi pitänyt mennä.

Menetelmän avulla sairaala saa tietoa haittatapahtumien määrästä ja luonteesta ja näin edistää potilasturvallisuutta erilaisia kehittämistoimenpiteitä suunnittelemalla ja toteuttamalla.

Triggerit syynissä

GTT-tutkimusryhmä aloitti toimintansa KYSillä kuusi vuotta sitten ja sitä tehdään neljän hoitajan sekä lääkärin voimin.

– Meillä sairaanhoitajilla on kaikilla pitkä kliininen tausta eri aloilla. Kokoonnumme kerran kuussa kahden sairaanhoitajan voimin lukemaan tietyillä kriteereillä ennalta valittuja hoitokertomuksia tietyn aikavälin ajalta.

Kuvassa vasemmalta Marjo Kervinen, Päivi Kiljander, Marja Luoma, Outi Terävä-Tiitinen ja Arja Robins. Kuvasta puuttuu Merja Karppinen.

Hoitokertomukset käydään läpi apukaavakkeen avulla ja havainnoidaan tilanteita, joissa kaikki ei ole mennyt suunnitelmien mukaan.

– Näitä havaintoja voivat olla vaikkapa potilaan sängystä putoaminen, ennakoituun anestesiologiaan kuulumaton lääkitys, päivystyksessä ennakoitua pidempään vietetty aika tai miten potilaan kipu on otettu huomioon ja lääkitty, Arja Robins kuvaa.

Jos triggeri löytyy, tarkastellaan, onko potilaalle tullut haittatapahtuma. Haittatapahtuman aste arvioidaan sekä otetaan kantaa siihen, olisiko haittatapahtuma ollut estettävissä.

– Pohdimme, onko potilaan saama hoito ollut oikeanmukaista sairaanhoitoa.

Viesti kulkee vikkelästi

Sairaanhoitajien havaintojen jälkeen lääkäri Marjo Kervinen arvioi tilanteen lääketieteelliseltä kantilta. Tilanne arvioidaan myös yhdessä pistein, eli onko potilaalle aiheutunut haittaa. Tallessa on jo tuhannen potilaan tiedot.

– Käytännön kannalta työmme näkyy siinä, että tulokset esitellään johtoryhmille ja siellä pohditaan toimenpiteitä potilasturvallisuuden parantamiseksi. Kriittisistä havainnoista tieto viedään nopeastikin käytäntöön, jotta hoksataan toimia eri tavalla ja estää vaikkapa potilaan liukastuminen.

Onnea diplomista ja ansiomerkeistä!

GTT-tiimin toiminta on hiljattain palkittu Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen toimesta. Yhdistys myöntää potilasturvallisuuden ansiomerkkejä henkilöille tai yhteisöille, joka osoittaa aktiivisesti varmistavansa ja kehittävänsä potilasturvallisuutta.

 – Tunnustus oli iloinen yllätys meidän tiimillemme ja oli kiva kuulla, että työmme on huomioitu. Tutkimustiimissä mukana oleminen on todella mielenkiintoista ja toisaalta se auttaa omassa jokapäiväisessä työssä näkemään tilanteita eri tavalla ja ajattelemaan laajemminkin potilaan meillä saamaa hoitoa aina siitä, kun hän avaa KYSin oven siihen saakka, kun lähtee kotimatkalle, Arja Robins kertoo.


Siirry uutisarkistoon