Takaisin

Suursimulaatiossa puitiin Pentin pulmia moniammatillisesti

Pentin tilanne kotona on kimurantti. Arki tuntuu raskaalta, kun hoidettavana on sekä huonokuntoinen puoliso että huusholli. Kipeytyvä selkä, suun terveyden ongelmat ja vähenevät voimavarat panevat pään pyörälle ja valvottavat öisin. Tästä tilanteesta alkaa Itä-Suomen yliopistolla lokakuun lopulla pidetty suursimulaatio.

– Jos minä en jaksa, niin miten Mairen käy, Pentti pohtii.

Ruokailun suhteen Pentin tilanne on vähän niin ja näin, ruokavalio on kovin yksipuolinen ja niukka.

Suursimulaation teemana oli iäkkään suun terveys osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Tavoitteena oli kehittää monialaista osaamista iäkkäiden palvelutarpeen ja erityisesti suunhoidon arvioinnissa sekä lisätä ymmärrystä suun hoidon yhteydestä sairauksiin, lääkehoitoon ja ravitsemukseen.

KYSin ylihammaslääkäri Päivi Mäntylä kertoo tässä artikkelissa siitä, miksi iäkkään suun terveys on niin tärkeä asia.

Suursimulaatiossa saman pöydän ääreen kokoontuivat (vas.) diabeteshoitaja Minna Kainulainen, Pentti-potilasta näyttelevä Paavo Tanskanen, lääkäri Mikko Reinikainen, hammaslääkäri Tuomas Saxlin ja sosiaalityöntekijä Elisa Tiilikainen.

Yksi askel kerrallaan

Ratkaisua Pentin pulmiin lähdetään hakemaan moniammatillisen työryhmän tiimipalaverissa yhdessä lääkärin, hammaslääkärin, diabeteshoitajan sekä sosiaalityöntekijän kanssa.

Potilaan yleisterveydentilaa arvioidaan verikoevastausten perusteella, lääkitykseen tehdään muutosehdotuksia ja ruokavaliota arvioidaan ravintopäiväkirjan perusteella. Sosiaalityöntekijä kartoittaa Pentin kotitilannetta ja tekee palvelutarpeen arviointia.

Yksi asia ja yksi muutos kerrallaan, asiantuntijat tuumaavat ja rohkaisevat Penttiä ottamaan vastaan apua.

– Mitenkä sitä vanha koira oppii uusia juttuja, varsinkin kun on niin monta ongelmaa, Pentti pohtii.

Suursimulaatio valmentaa moniammatillisuuteen

Simulaatio on autenttinen kuvaus tilanteesta, jossa potilaan yleisterveydentilaa, suun terveyttä, lääkitystä, ravitsemustilanteen haasteita sekä sosiaalista tilannetta arvioidaan yhdessä potilaan kanssa. Tavoitteena on laatia palvelusuunnitelma potilaan arjen helpottamiseksi.

Simulaatioon osallistui liki täysi auditoriollinen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, kouluttajia ja ammattilaisia.

Näytellyn tilanteen jälkeen simulaation aikana heränneitä ajatuksia puidaan yhteisessä oppimiskeskustelussa.

Moniammatillisen suursimulaation tavoitteena on antaa valmiuksia työskennellä moniammatillisessa vuorovaikutustilanteessa erilaiset asiantuntijuudet ja asiakkaan kokemukset huomioiden. Simulaatiota käytetään paljon esimerkiksi asiakkaan kohtaamisen ja hoitotilanteiden harjoitteluun.