Takaisin

Terve suu on elintärkeä juttu

Suun terveydellä on merkittävä vaikutus iäkkään elämänlaatuun, yleisterveyteen ja ravitsemukseen. Tuore tutkimusnäyttö viittaa jopa suunterveyden yhteydestä kognition heikkenemiseen ja muistisairauksiin.

Iäkkään suun terveyteen liittyviä pulmia ratkottiin lokakuun lopussä Itä-Suomen yliopistolla järjestetyssä suursimulaatiossa. Millaisia ovat iäkkään suun terveyden haasteet ja kulmakivet? Haastateltavana on Päivi Mäntylä, joka toimii ylihammaslääkärinä KYSillä ja on lisäksi Itä-Suomen yliopiston professori.

Ylihammaslääkäri Päivi Mäntylä korostaa, että suun hygieniasta on hyvä huolehtia myös vanhemmalla iällä. Kuva: Raija Törrönen, UEF

Mitä tiedetään suunterveyden yhteydestä yleisterveyteen erityisesti iäkkäillä?

– Kaikkein selvin näyttö on siitä, että hoitolaitoksissa asuvilla iäkkäillä ihmisillä tehokas suuhygienia ehkäisee pneumoniaa (keuhkokuume). Näyttöä on myös siitä, että aliravitsemuksella ja huonolla ruokahalulla on yhteys hampaattomuuteen. Esimerkiksi yhteyttä sydän- ja verisuonitauteihin ei ole voitu todeta iäkkäillä samalla tavalla, kuin nuoremmalla väestöllä. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että monella iäkkäällä on suuri kuorma sairauksia ja niiden lääkityksiä.

– Yhdysvaltalaisessa National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) aineistosta tehdyssä tutkimuksessa viime vuodelta todettiin, että hampaiden kiinnityskudosten terveydentila yhdistyi kognition heikkenemiseen. Alustavia yhteyksiä on tutkimuksissa todettu myös Alzheimerin tautiin.

Millaisia ovat iäkkäiden suunterveyden yleisimmät murheet?

– Iäkkäillä yleisiä suun terveyden ongelmia ovat

  • suun ja hampaiston puhdistamisen vaikeutuminen
  • karies, etenkin juurikaries
  • hampaan kiinnityskudoksen tulehdus 
  • heikentynyt syljeneritys ja siitä johtuen kuiva suu
  • hiivainfektiot
  • limakalvomuutokset
  • huonosti istuvat tai rikkonaiset irrotettavat proteesit
  • hampaiden puuttuminen ja siitä johtuen heikentynyt pureskeluteho

– Monet näistä ovat yhteydessä keskenään. Esimerkiksi lääkkeiden aiheuttamasta kuivasta suusta on usein monia seurauksia.

Millaisia neuvoja antaisit ikääntyneen suun omahoitoon?

– Jos toimintakyky on hyvä, käsien toiminta säilynyt ja näkö toimii, saattaa iäkäs kyetä puhdistamaan hampaansa ihan samalla tavalla, kuin nuorempi. Paljon huonommassa asemassa ovat ne, joilla toimintakyky heikkenee ja avun tarve kasvaa. Kuten dementikot, joilla kaikkinainen itsestä huolehtimisen kyky on heikentynyt.

– Kun iäkäs ihminen asuu hoitolaitoksessa, esimerkiksi hoitoyksikön hoitajan tehtävänä on huolehtia iäkkään päivittäisestä suuhygieniasta. Toisen ihmisen suun puhdistaminen on todella vaikeaa ja laitosolosuhteissa tai kotihoidon varassa elävät heikkokuntoiset iäkkäät ovat suun päivittäisen hoidon suhteen todella huonossa asemassa.