Takaisin

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Vuosi 2017 oli KYSille toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä vuosi. Tilikauden ylijäämä oli 861 000 €. Sairaala saavutti sille asetetut tavoitteet ja toiminta oli vilkasta.

Erikoissairaanhoidon kysyntä lisääntyi edelleen edellisvuosista. Lähetemäärä ylitti sairaalan historiassa ensimmäisen kerran 100 000 lähetteen rajan. Myös avohoitokäyntien määrä lisääntyi edellisvuodesta lähes viisi prosenttia, minkä seurauksena ensimmäistä kertaa sairaalan historiassa puolen miljoonan potilaskäynnin raja ylittyi.  Samanaikaisesti leikkausmäärät kasvoivat lähes kymmenellä prosentilla yli 21 000:een, mikä johtuu osittain Kaarisairaalan uusien leikkaussalien toiminnan vakiintumisesta.

 Palveluiden vilkkaasta kysynnästä johtuen pääsy hoidon tarpeen arviointiin poliklinikalle kuitenkin vaikeutui merkittävästi.

  • Vuosi 2017 oli meille hyvä. Vilkkaan toiminnan ja tarkan taloudenpidon ohella saimme vietyä tärkeitä kehityshankkeita eteenpäin. Näistä merkittävimmät olivat Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä käynnistyslupa Puijon sairaalan Uusi Sydän 2025 -uudistamishankkeelle sekä osallistuminen maakunnan sote-valmistelutyöhön, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen

Toteutuessaan Uusi Sydän 2025 -hanke tukee potilaslähtöistä toimintaa maakuntaa laajemmalla alueella, ja sen aikana rakennettava uudisrakennus mahdollistaa terveellisen ja turvallisen sairaalaympäristön potilaille ja henkilöstölle.

Ylijäämää 861 000 €

KYSin toimintatuotot olivat viime vuonna 454 M€ ja toimintakulut 428 M€. Poistojen ja rahoituserien jälkeen tilikauden tulokseksi tuli 0,86 M€. Ylijäämällä sairaanhoitopiiri pienentää edellisinä tilikausina kertynyttä 5,6 M€:n alijäämäänsä.

Viime vuonna kuntien maksuosuudet kasvoivat 0,7 %:lla eli 2,1 M€:lla ja olivat siten 306 M€. Ulkokuntamyynti puolestaan kasvoi edellisvuodesta 8,4 %:lla 79 M€:oon.

Sairaalainvestoinnit muodostavat merkittävän osan sairaanhoitopiirin rahoitustarpeesta. Investointien kokonaismäärä vuonna 2017 oli  39 M€, josta rakennusinvestointien osuus oli 26 M€. KYSin omavaraisuusaste oli viime vuoden lopussa 23,9 %.

Kiitokset henkilökunnalle

Sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettusen mukaan kiitokset hyvästä tuloksesta kuuluvat henkilökunnalle.

  • Henkilöstö on osoittanut viimeaikaisten uudistusten keskellä suurta kehitysmyönteisyyttä ja aktiivisuutta tavoitellessaan yhteistä hyötyä ja potilaiden parasta. Ammattitaito ja työtyytyväisyys ovat keskeisiä arvojamme potilaslähtöisyyden ja hyvän kohtelun lisäksi. Tästä ja hyvästä yhteistyöstä asioiden eteenpäin viemiseksi olen erittäin kiitollinen, toteaa Miettunen.
Kuntayhtymän hallitus käsitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokouksessaan

maanantaina 26.3.2018. Lopullisesti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päättää valtuusto kesäkuussa.

 

Sairaalanjohtajan viimeinen hallituskokous

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallituksen puheenjohtaja Markku Rossi kiitteli hallituksen puolesta sairaalanjohtaja Markku Härmää hänen hyvästä työstään KYSin hyväksi. Kyseessä oli Härmälle hänen viimeinen hallituksen kokous ennen eläkkeellejääntiään.
 

Itäinen Syöpäkeskus – FICAN East

Suomessa syövänhoito ja -tutkimus ovat korkeatasoisia, kuitenkin alueellisia eroja käytännöissä ja toi-mintamalleissa on niin alueellisesti kuin kansallisestikin. Siksi maan hallituksen julkisen talouden suunnitelmavuosille 2017–2020 yhteydessä päätettiin perustaa Kansallinen syöpäkeskus (FICAN). 

Perustettava Itäinen syöpäkeskus (FICAN East) on yksi viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta, joista kukin toimii omalla erityisvastuualueellaan. Itäinen syöpäkeskus toimii KYSin erityisvastuualueella. Ydintehtävänä Itäisellä syöpäkeskuksella ovat hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen ja hoitojen alueellinen tasa-arvoisuus, tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan edellytysten vahvistaminen yhteistyössä muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa sekä koordinoivan keskuksen (FICAN) kanssa.

 Itäisen syöpäkeskuksen sopijapuolina tulevat olemaan KYS ervan sairaanhoitopiirit sekä Itä-Suomen yliopisto (UEF).

Hallitus hyväksyi Itäisen syöpäkeskuksen yhteistyösopimuksen.