Valmiit rakennushankkeet

KYS laajenee ja uudistuu

Koko KYSin Puijon sairaala uudistetaan seuraavien vuosikymmenten aikana uudisrakentamalla ja peruskorjaamalla. Uudistumisen perustana on toukokuussa 2015 käyttöön otettu uusi laajennusosa, Kaarisairaala, johon on sijoitettu sairaalan ydintoiminnot. Kesällä 2015 käynnistyi vanhan rakennuskannan peruskorjaus.

Syksyllä 2015 otettiin käyttöön uudisrakennus, Sädesairaala, johon sijoittuvat sädehoitoyksikkö, syöpätautien poliklinikka ja infuusioyksikkö sekä patologian ja oikeuslääketieteen avaustilat.

KYSin tavoitteena on kehittää hoitoprosesseja ja toiminnan tuottavuutta, joita rakennushankkeet tukevat. Avohoitopalvelut lisääntyvät ja toisiaan tukevat hoitoprosessit sijoittuvat lähekkäin. Toimivat tilat lisäävät potilasturvallisuutta, tehostavat hoitokäytäntöjä ja mahdollistavat tilojen muuntamisen myös huomisen haasteisiin.

Kaarisairaala

Puijon sairaalan itäpuolella sijaitseva Kaarisairaala otettiin käyttöön toukokuussa 2015.

Laajennusosaan sekä sen välittömään läheisyyteen on keskitetty sairaalan ydintoiminnot:

 • Keskitetty leikkausyksikkö ja heräämö
 • Aikuisten, lasten ja vastasyntyneiden tehohoito sekä tehostettu valvonta
 • Synnytyssalit, riskisynnyttäjien tehostettu valvonta sekä äitiys- ja naistentautien poliklinikat
 • Valtaosa kirurgian poliklinikoista, TULES-poliklinikka
 • Dialyysiosasto, endoskopiayksikkö
 • Välinehuoltokeskus, äidinmaitokeskus, ravintola ja kahvila
 • Opetus- ja koulutustilat

KYSin laajennuksen lähtökohtana ovat väestön tarpeet ja toimintatapojen uudistaminen. Sairaalassa otetaan jatkossa lisääntyvässä määrin käyttöön päivä- ja viikkosairaalatoimintoja, joissa hoitoketjuihin ja saumattomaan yhteistyöhön eri terveydenhuollon toimijoiden välillä kiinnitetään erityistä huomiota.

Hankkeen keskeisenä periaatteena oli työntekijöiden osallistaminen suunnitteluun alusta alkaen. Tilojen käyttäjät ovat ensin uudistaneet toimintatapansa ja sen jälkeen yhdessä arkkitehtien kanssa suunnitelleet uuden toimintatavan tarvitsemat tilat.

Kohteen pääurakoitsijana toimi Skanska Talonrakennus Oy. Rakentaminen alkoi 6/2012, kohde valmistui 3/2015 ja otettiin käyttöön 5/2015.

Puijon uusi sairaala

 • Pinta-ala yli 35 000 brm²
 • Kustannukset n. 100 milj. euroa
 • Leikkaussaleja 26, sektiosaleja 2
 • Leikkauksia päivässä 80
 • Heräämöpaikkoja 50
 • Poliklinikkakäyntejä päivässä 400
 • Dialyysihoitoja päivässä 40
 • Henkilökuntaa 800
 • Ravintolan asiakaspaikkoja 250

Yhteystiedot

Petri Pyy
kiinteistöjohtaja
p. 044 717 9715

Heli Ikäheimo
projektikoordinaattori
p. 044 711 3725

Reino Pyy
projekti-insinööri
p. 044 717 6062

Ville Sirviö
sähköasiantuntija
p. 044 717 9328

Tero Lähivaara
lääkintälaiteasiantuntija
p. 044 717 9660

Tanja Pekkarinen
rakennuttajasihteeri
p. 044 717 9330

etunimi.sukunimi@kuh.fi

Sädesairaala rakennettiin vuosien 2013–2015 aikana Puijon sairaala-alueen luoteispuolelle.

Uudisrakennukseen sijoittuvat sädehoitoyksikkö, syöpätautien poliklinikka, kemoterapiahoitoja antava infuusioyksikkö ja sitä tukevat vastaanottotilat sekä patologian ja THL:n oikeuslääketieteen avaustilat. Kolmikerroksisen säderakennuksen pinta-ala on n. 11 000 neliömetriä.

Samanaikaisesti KYSin tytäryhtiö Kiinteistö Oy Mustinlampi rakennutti rakennuksen läheisyyteen noin 220-paikkaisen, 2-tasoisen pysäköintilaitoksen, Sädeparkin.

Yhteystiedot

Petri Pyy
kiinteistöjohtaja
p. 044 717 9715

etunimi.sukunimi@kuh.fi

Päivystyspoliklinikan peruskorjaus alkoi kesällä 2015, ja KYSin päivystys muutti takaisin uudistettuihin tiloihinsa maaliskuussa 2017.

Kattavassa peruskorjauksessa päivystyksen tilat uudistettiin täysin Tilat ovat nyt entistä turvallisemmat ja laajemmat.

Päivystyksen uudistuksen kokonaiskustannus oli 14,7 miljoonaa euroa, josta väliaikaistilojen remontin osuus oli 0,9 miljoonaa euroa.

Yhteystiedot

Titta Haatainen
projekti-insinööri
p. 044 717 9645

Petri Pyy
kiinteistöjohtaja
p. 044 717 9715

etunimi.sukunimi@kuh.fi

 

Valmiit rakennushankkeet yhteystiedot

Yhteystiedot

Menna Kärnä
hankejohtaja
p. 044 717 6838

Petri Pyy
kiinteistöjohtaja
p. 044 717 9715

Hannu Lahti
kiinteistöinsinööri
p. 044 711 3691

etunimi.sukunimi@kuh.fi