Anna palautetta painike

Anna palautetta

Sirry Oma Kysiin painike

Siirry OmaKYSiin

Kielivalikko

Uutinen

Kysely Nepsy lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen tuen sekä palveluiden saatavuudesta

29.11.2022

Tervetuloa osallistumaan Nepsy -kyselyyn. Tavallisimpia kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä ovat erilaiset autismikirjon häiriöt kuten Aspergerin oireyhtymä, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt ADHD ja ADD, Touretten oireyhtymä ja aistitiedon käsittelyn vaikeudet. 

...
Lue lisää
29.11.2022 Uutinen

Kysely Nepsy lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen tuen sekä palveluiden saatavuudesta

Tervetuloa osallistumaan Nepsy -kyselyyn. Tavallisimpia kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä ovat erilaiset autismikirjon häiriöt kuten Aspergerin oireyhtymä, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt ADHD ja ADD, Touretten oireyhtymä ja aistitiedon käsittelyn vaikeudet. 

Nepsy-oireet vaikuttavat kokonaisvaltaisesti toimintakykyyn. Arjessa tämä voi näyttäytyä esimerkiksi niin, että keskittyminen on haastavaa, sosiaaliset tilanteet ovat kuormittavia tai asioiden hahmottaminen voi olla poikkeuksellisen vaikeaa. 

Kyselyn toteuttajana on Pohjos-Savon Sairaanhoitopiiriin kuntayhtymä osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jossa kehitetään Nepsy –tiimin toimintaa. Tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja matalan kynnyksen palveluiden saavutettavuutta sekä lisätä ammattilaisten valmiuksia tukea ja ohjata 4-29 vuotiaita lapsia ja nuoria sekä heidän verkostojaan. 

Linkki kyselyyn: www.feelback.com/nepsy

Kaikki ajankohtaiset