Anna palautetta painike

Anna palautetta

Sirry Oma Kysiin painike

Siirry OmaKYSiin

Kielivalikko

Uutinen

KYSin PET-kuvantamiselle kansainvälinen huipputunnustus

15.6.2022

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) positroniemissiotomografia (PET) -kuvantamiselle on myönnetty Euroopan isotooppilääketieteen yhdistyksen (EANM) EARL-akkreditointi. Tunnustus koskee 18F-FDG radioaktiivisella lääkeaineella tehtäviä tutkimuksia. Laitteiden akkreditoinnin myötä KYS...

Lue lisää
15.6.2022 Uutinen

KYSin PET-kuvantamiselle kansainvälinen huipputunnustus

Sairaalan henkilökuntaa PET-tutkimuslaitteen äärellä.

Laatumittausten testikohteen asettelua PET-laitteella.

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) positroniemissiotomografia (PET) -kuvantamiselle on myönnetty Euroopan isotooppilääketieteen yhdistyksen (EANM) EARL-akkreditointi. Tunnustus koskee 18F-FDG radioaktiivisella lääkeaineella tehtäviä tutkimuksia. Laitteiden akkreditoinnin myötä KYS pääsee mukaan EARL:n huippuyksikköverkostoon, johon kuuluu ennestään Suomesta HUS Diagnostiikkakeskus ja Turun PET-keskus.

KYSin PET-kuvantamislaitteet on osoitettu akkreditointivaatimuksissa määritettyjä kriteereitä vastaaviksi ja siten vertailukelpoisiksi muiden akkreditoitujen huippuyksiköiden vastaavien laitteiden kanssa. Lisäksi edellytetään eurooppalaisten suositusten mukaisia vakioituja toimintatapoja koko tutkimusprosessissa, mikä on jo aiemminkin ollut käytäntönä KYSissä. EARL-akkreditointi on merkittävä osoitus kelpoisuudesta osallistua PET-tutkimuksia hyödyntäviin monikeskustutkimuksiin.

– Akkreditoinnin ylläpitämiseksi laatumittauksia on suoritettava säännöllisin väliajoin ja siten varmistettava, että tulokset säilyvät vertailukelpoisina. Akkreditointi kertoo todennetusti laadusta KYSin PET-kuvantamisessa, toteaa apulaisylifyysikko Mikko Hakulinen.

Akkreditointi velvoittaa KYSiä pitämään toiminnan jatkuvasti vaaditulla tasolla. Se on myös todennettava vuosittain, mikä palvelee samalla päivittäisen kliinisen työn laatua.

– Akkreditointi näkyy potilaiden suuntaan laadukkaana diagnostiikkana. Saavutimme kriteerit aivan pientä hienosäätöä tekemällä, joten tutkimuksemme ovat olleet erittäin laadukkaita aiemminkin. Voimme laatumittauksilla varmistaa, että oma toimintamme jatkuu yhtä laadukkaana vuoden kuluttua uusissa tiloissa ja uudella laitteella. Tällä on merkitystä erityisesti niille potilaille, joiden hoitovastetta tai taudin uusiutumista seurataan PET-tutkimuksin, ylifyysikko Tiina Laitinen kertoo.

PET-tutkimus 18F-FDG radioaktiivisella lääkeaineella on tavanomaisia kuvausmenetelmiä herkempi löytämään syöpäpesäkkeitä, joten se sopii hyvin monien syöpäkasvaimien diagnostiikkaan ja levinneisyyden selvittämiseen. PET-tutkimuksesta on hyötyä syövän hoitojen suunnittelussa, hoitovastearvioinnissa ja taudin uusiutumisen toteamisessa. PET-tutkimusten muita käyttökohteita ovat muun muassa sydämen, tulehduksen ja aivojen sairauksien kuvantaminen. Eri käyttökohteiden tutkimisessa käytetään erilaisia radioaktiivisia lääkeaineita, joita sairaalan PET-tutkimusten tarpeisiin valmistaa KYSin radiofarmasian yksikkö. Tämä tarjoaa erinomaiset edellytykset PET-tutkimuksille Itä-Suomessa.

Kaikki ajankohtaiset