Anna palautetta painike

Anna palautetta

Sirry Oma Kysiin painike

Siirry OmaKYSiin

Kielivalikko

Uutinen

Leikkausrobotin avulla KYSin tekonivelkirurgian laatu paranee entisestään

15.9.2022

Elokuun lopussa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) tehtiin ensimmäinen robottiavusteinen polven tekonivelleikkaus. Uusi robottiteknologia perustuu kolmiulotteiseen mallinnukseen, joka lisää toimenpiteen tarkkuutta merkittävästi. Potilaalle tämä tarkoittaa nopeaa toipumista,...

Lue lisää
15.9.2022 Uutinen

Leikkausrobotin avulla KYSin tekonivelkirurgian laatu paranee entisestään

Kuva: Sakari Partanen

Robottiavusteinen polven tekonivelleikkaus

Uusi robottiteknologia perustuu kolmiulotteiseen mallinnukseen, joka lisää tekonivelleikkauksen tarkkuutta merkittävästi.

Elokuun lopussa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) tehtiin ensimmäinen robottiavusteinen polven tekonivelleikkaus. Uusi robottiteknologia perustuu kolmiulotteiseen mallinnukseen, joka lisää toimenpiteen tarkkuutta merkittävästi. Potilaalle tämä tarkoittaa nopeaa toipumista, tekonivelen hyvää liikkuvuutta ja pitkää käyttöikää.

Tekonivelleikkauksessa nivelpinnat poistetaan ja korvataan erikoismetallista ja -muovista valmistetulla tekonivelellä. Robottiavusteista toimenpidettä varten potilaalle tehdään ensin tietokonekerroskuvaus eli CT-kuvaus. Kuvauksen perusteella rakennetaan kolmiulotteinen kuva polvesta ja suunnitellaan nivelproteesin osien paikat tarkasti.

Leikkauksessa potilaan anatomia ja CT-kuva yhdistetään, jolloin robotti kykenee sahaamaan puolen millimetrin tarkkuudella suunnitellusta kohdasta. Tekonivelen istuvuus ja asento voidaan tarkistaa ja säätää lopullisesti ennen kuin yhtään sahausta nivelpintaan on tehty.

– Leikkauksen tarkkuus lisääntyy ja tekonivel saadaan potilaalle juuri haluttuun asentoon. Meillä on erittäin hyvät leikkaustulokset nykyäänkin, mutta robotilla päästään ennakkosuunnitelmaan täsmällisesti kaikkien potilaiden kohdalla, kertoo KYSin ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian osaamiskeskusjohtaja Jukka Huopio (kuvassa).


​​​​​​​
​​​​​​​Ensimmäiset rekisteritulokset ja muu tutkimusnäyttö osoittavat, että robottiavusteisesti asetetun tekonivelen uusintaleikkausriski on pienempi kuin perinteisellä manuaalisella tekniikalla asennetun polven. Leikkauksen jälkeisiä ongelmia on vähemmän kuin perinteisen tekonivelleikkauksen jälkeen. Nivelen liikelaajuus on hyvä, kipuja on vähemmän ja potilas kuntoutuu nopeammin ja vähemmällä vaivalla.

Tekonivelrobotin myötä odotetaan, että potilaiden tyytyväisyys leikattuun niveleen lisääntyy, toimintakyky paranee entisestään ja virheasentojen vuoksi tehtävät uusintaleikkaukset vähenevät. Huopio arvioi, että jatkossa tekonivel voi kestää käyttäjällään jopa yli 30 vuotta.

KYSin tekonivelrobotin kaltaisia laitteita on ollut maailmalla käytössä noin viiden vuoden ajan. Tekonivelrobotti maksoi noin 950 000 euroa ja sen käyttöikä on arviolta seitsemän vuotta. Suomessa vastaavat robotit ovat Oulun yliopistollisessa sairaalassa, Mikkelin keskussairaalassa ja Satasairaalassa Porissa.

– Uusi tekniikka laittaa meidät ajattelemaan uudella tavalla ja kirurgin tapa työskennellä muuttuu. Kun ennen keskeistä oli silmän ja käden yhteistyö, niin jatkossa painotus on enemmän suunnittelupuolella, 3D-suunnittelussa ja testauksessa, Huopio toteaa. – Uskon, että robotiikka pysyy otsikoissa ja laitteet kehittyvät. Ennusteeni on, että tämä on vasta alkusoittoa.

Katso video: Robottiavusteinen polven tekonivelleikkaus KYSissä

KYSin tekonivelkirurgiaa lukuina

  • Lonkan tekonivelleikkauksia tehdään noin 550 vuodessa.
  • Polven tekonivelleikkauksia tehdään noin 700 vuodessa.
  • Polven tekonivelleikkaus on sairaalan toiseksi yleisin leikkaustoimenpide. Yleisin on kaihileikkaus.
  • Potilaiden keski-ikä ensimmäisessä leikkauksessa on 65–70 vuotta.
  • Uusintaleikkauksia tehdään noin 200 vuodessa.

Kaikki ajankohtaiset