Anna palautetta painike

Anna palautetta

Sirry Oma Kysiin painike

Siirry OmaKYSiin

Kielivalikko

Uutinen

Olemme osa Pohjois-Savon hyvinvointialuetta 1.1.2023 alkaen

15.12.2022

Vuoden 2023 alussa vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista siirtyy kunnilta, kuntayhtymiltä ja sairaanhoitopiireiltä hyvinvointialueille. Jatkossa Pohjois-Savon hyvinvointialue vastaa siitä, että Pohjois-Savon asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut.

...
Lue lisää
15.12.2022 Uutinen

Olemme osa Pohjois-Savon hyvinvointialuetta 1.1.2023 alkaen

Pohjois-Savon hyvinvointialueen logo.

Vuoden 2023 alussa vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista siirtyy kunnilta, kuntayhtymiltä ja sairaanhoitopiireiltä hyvinvointialueille. Jatkossa Pohjois-Savon hyvinvointialue vastaa siitä, että Pohjois-Savon asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut.

Hyvinvointialueen palveluja ovat esimerkiksi

 • vastaanotot ja vuodeosastot terveysasemilla
 • erikoissairaanhoito Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
 • ensihoitopalvelut
 • palo- ja pelastustoimen palvelut
 • suun terveydenhuolto
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • äitiys- ja lastenneuvolat
 • työikäisten palvelut, kuten aikuissosiaalityö
 • perheiden sosiaalipalvelut
 • lastensuojelu
 • perheoikeudelliset palvelut
 • vammaispalvelut
 • ikääntyneiden asumispalvelut
 • kotihoito
 • kuntoutus
 • koulupsykologin ja kuraattorin palvelut
 • kouluterveydenhuolto.

Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen kuuluva Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) tarjoaa erikoissairaanhoitoa myös maakunnan ulkopuolelta tuleville potilaille. KYS vastaa noin miljoonan suomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta Itä- ja Keski-Suomessa.

Lue lisää: Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivut

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sivut pidetään julkisina alkuvuoden ajan, mutta niiden sisältöä ei enää päivitetä. 

Kaikki ajankohtaiset