Ehkäisevä mielenterveys - ja päihdetyö

 

Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat ovat Pohjois-Savon asukkaiden suurimpia hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä haasteita. Pohjois-Savon kunnissa ja maakunnassa on tehty hyvinvointikertomus ja suunnitelma, jossa tilannetta on kuvattu ja seurattu tutkitun pohjautuen tutkittuun tietoon.

Ongelmakohtia ovat mm seuraavat.

- Väestöön suhteutettuna huostassa olleita lapsia on Pohjois-Savossa eniten koko maassa

- Lastenpsykiatrian hoitokäyntien määrä on maan korkeimpia

- Nuorisopsykiatrisen hoidon piirissä on lähes joka kymmenes nuori ikäluokastaan

- Itsemurhien vuoksi menetettyjä elinvuosia on muuta maata enemmän

- Mielenterveysindeksi on selvästi koko maan korkein

- Nuuskan käyttö ja kannabiskokeilut ovat lisääntyneet

- Pohjois-Savo menettää alkoholikuolemien vuoksi eniten elinvuosia koko maassa

Pohjois-Savon ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön tavoitteet 2018-2021

• Vanhemmuus vahvistuu

• Ennaltaehkäistään nuorten riippuvuuksia ja alaikäiset nuoret ovat päihteettömiä

• Lasten ja nuorten mielenterveys kohenee

• Aikuisten päihteiden käyttö ja riippuvuuksien aiheuttamat haitat vähenevät

• Aikuisten mielenterveysoireilu vähenee

 

Ehkäisevää mielenterveys - ja päihdetyötä on hyvä tarkastella yhdessä ja rinnakkain, koska molempien ilmiöiden taustalla on sanoja suojaavia- ja riskitekijöitä. Päihteiden käyttö ja mielenterveyden oireet sekä häiriöt voivat olla myös toistensa riskitekijöitä. Molemissa on käytössä myös samoja menetelmiä kuten esim. vanhemmuuden tukemiseen liittyvät menetelmät.