Banneri: Etusivu

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Perusterveydenhuollon yksikön HYTE-tiimi vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) koordinoinnista Pohjois-Savon alueella. Vastuu pohjoissavolaisten hyvinvoinnin edistämisestä on alueen kunnilla ja hyvinvointialueella yhteisesti.

Hyte bannerikuva

Murupolku

HYTE-TYÖN painopistealueet

 HYTE-työn painopistealueet 

Suunta etusivunnosto

SUUNTA: HYVINVOINTIKERTOMUS JA -SUNNITELMA

Mitkä ovat Pohjois-Savon suurimmat hyvinvointiin liittyvät ongelmat? Lue lisää

Keinot etusivunnosto

KEINOT: HYTE-MENETELMÄT

Kun suunta on selvillä ja korjattavat hyvinvointivajeet tiedossa, pitää valita sopiva menetelmä hyvinvointivajeen korjaamiseksi. Menetelmien valinnassa käytämme Pohjois-Savossa ”kolmen korin mallia”. Lue lisää

Rakenne Etusivunnosto

RAKENNE: POHJOIS-SAVON HYTE-RAKENNE

Pohjois-Savon HYTE-työ tarvitsee yhteisesti sovitun rakenteen.Pohjois-Savon HYTE-työtä johtaa poikkihallinnollinen HYTE-ryhmä ja työrukkasena toimii HYTE-tiimi Lue lisää

Facebook seinä

Twitter seinä