Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Murupolku

Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen

Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen

Hyvinvointikertomuksen mukaan liikunta- ja ravitsemussuositukset ovat Pohjois-Savon kunnissa hyvin käytössä. Ravitsemusosaamista on kehitetty erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimivien parissa. Myös maakunnallinen ravitsemustyöryhmä on aloittanut toimintansa. 


Pohjois-Savossa haasteita on edelleen terveellisten ruoka- ja ravitsemustottumusten edistämisessä, koululounaan syömisessä ja ruokakasvatuksen yhteistyössä. Väestön fyysinen aktiivisuus on terveyden kannalta liian vähäistä erityisesti toisen asteen nuorten, matalankoulutustason naisten ja ikäihmisten parissa. Parannettavaa on myös hammasterveydessä, jotta yhä useammalla nuorella olisi terveet hampaat. Lisäksi kolmasosa yläkoululaisista nukkuu alle 8 tuntia, mikä on huonoin tilanne vertailumaakuntien joukossa, ja yhä useammalla on vaikeuksia oppimistaidoissa. 


Pohjois-Savossa osallistutaan kohdunkaulansyövän seulontoihin heikosti. Huolta aiheuttavat myös nuorten tyttöjen kasvaneet raskaudenkeskeytysten määrät. 

Verkkopuntari - elintapa- ja painonhallintaohajusta verkossa

Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen osalta keskeisiä tavoitteita ovat: 

 • Ruokasuosituksen mukaiset ruokatottumukset toteutuvat 
 • Tervehampaiset lapset ja nuoret 
 • Nuoret nukkuvat riittävästi
 • Terveyttä edistävä liikunta lisääntyy 
 • Oppimistaidot vahvistuvat
 • Yhä useampi osallistuu kohdunkaulan syövän seulontoihin
 • Raskaudenkeskeytykset vähenevät

Tavoitteiden saavuttamiseksi juurrutetaan mm. seuraavia työmenetelmiä:

Hyvinvointikertomuksen mukaan parannettavaa on hammasterveydessä, jotta yhä useammalla nuorella olisi terveet hampaat. Pohjois-Savossa osallistutaan kohdunkaulansyövän seulontoihin heikosti. Huolta aiheuttavat myös nuorten tyttöjen kasvaneet raskaudenkeskeytysten määrät.

Itsestä huolehtimisen keskeisiä tavoitteita ovat:    

 • Tervehampaiset lapset ja nuoret  
 • Yhä useampi osallistuu kohdunkaulan syövän seulontoihin 
 • Raskaudenkeskeytykset vähenevät 

Tavoitteiden saavuttamiseksi juurrutetaan mm. seuraavia työmenetelmiä: 

 • Hampaiden omahoidon tehostaminen ja napostelukulttuuriin vaikuttaminen 
 • Kohdunkaulan syövän seulonnan kutsumenettelyn kehittäminen 

 

Pohjois-Savossa toimii maakunnallinen seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä, jonka tehtävänä on Pohjois-Savon alueella seksuaaliterveyden edistämisen haasteisiin (tilastojen ja muun tiedon pohjalta nostetut) puuttuminen (huomioidaan erilaiset haasteet Pohjois-Savon sisällä), hyvien käytäntöjen ja vaikuttavien mallien juurruttaminen ja koulutuksen järjestäminen seksuaaliterveyden edistämisestä, painottaen ennaltaehkäisytyötä. Työryhmässä tuodaan esille ajankohtaisia seksuaaliterveyden asioita ja jaetaan käytäntöjä ja asiantuntijuutta. Työryhmässä tehdään näkyväksi seksuaaliterveyden eri teemoja.

Työryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa lähi-/etätapaamisena. Työryhmässä pohditaan yhdessä seksuaaliterveyden edistämiseen liittyviä asioita, seksuaalisen häirinnin ja väkivallan ennaltaehkäisyä ja puuttumiseen liittyviä asioita. 

Ajankohtaista:

Pohjois-Savon alueella on seulontoihin osallistumisessa petrattavaa, sillä kohdunkaulasyövän seulontoihin osallistuminen on ollut heikointa Pohjois-Savossa. Kohdunkaulasyövän riski on Suomessa suurentunut etenkin 30-44 -vuotiailla. Rintasyövän seulontoihin osallistuminen on isoissa kaupungeissa muuta Suomea alhaisempaa. Lue lisää

Seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskut

Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä järjestää seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskuja. Liity mukaan teams yhteyksin. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. Linkit ja tallenteet (2vk ajan) alla. 

 • 17.3.2022 klo 12.00 – 12.30 Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku: Rintojen omatoiminen tutkiminen ja kivesten omatoiminen tarkkailu.  Asiantuntijana Heidi Kolehmainen, hyvinvoinnin edistämisen asiantuntija, Pohjois-Savon Syöpäyhdistys. 

 • to 7.4.2022 klo 12.00 – 12.30 teams yhteyksin. Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku: Nuoret ja porno – media ja seksuaalikasvatusvinkkejä ja kuinka ottaa asia nuoren kanssa puheeksi.  Asiantuntijana Sanna Spisak , Postdoctoral Researcher in Intimacy in Data-Driven Culture (IDA), Turun yliopisto. 

 • ke 11.5.2022 klo 12.00 – 12.30 teams yhteyksin. Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku: Syöpäpotilaan seksuaalineuvonta. Asiantuntijana Leena Rosenberg, sairaanhoitaja, seksologi, Pohjois-Savon Syöpäyhdistys.

 • ke 24.8.2022 klo 12.00 – 12.30 teams yhteyksin. Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku: Seksuaalihuolet mielessä ja mielen huolet seksuaalisuudessa.  Asiantuntijana Marjo Tossavainen, Psykologi, FT, psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti, YTHS. 
 • ti 27.9.2022 klo 12.00-12.30 teams yhteyksin. Seksuaalisen häirinnän ja väkivallan puheeksiotto. Asiantuntijana Anna Korhonen, Tyttöjen Talo, Setlementti Puijola. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, liity vaan tietoiskuun mukaan osoitteessa: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
 • to 27.10.2022 klo 12.00-12.30 teams yhteyksin. Kohdunkaulan syövän seulonta. Asiantuntijana Veli-Matti Partanen, kohdunkaulan syövän seulonnan kehittämispäällikkö. Suomen Syöpärekisteri.  Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, liity vaan tietoiskuun mukaan osoitteessa: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Hyvinvointikertomuksen mukaan liikunta- ja ravitsemussuositukset ovat Pohjois-Savon kunnissa hyvin käytössä. Ravitsemusosaamista on kehitetty erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimivien parissa. Myös maakunnallinen ravitsemustyöryhmä on aloittanut toimintansa.  

Pohjois-Savossa haasteita on edelleen terveellisten ruoka- ja ravitsemustottumusten edistämisessä, koululounaan syömisessä ja ruokakasvatuksen yhteistyössä. Väestön fyysinen aktiivisuus on terveyden kannalta liian vähäistä erityisesti toisen asteen nuorten, matalankoulutustason naisten ja ikäihmisten parissa. Lisäksi kolmasosa yläkoululaisista nukkuu alle 8 tuntia, mikä on huonoin tilanne vertailumaakuntien joukossa, ja yhä useammalla on vaikeuksia oppimistaidoissa.  

Terveellisten elintapojen osalta keskeisiä tavoitteita ovat:  

 • Ruokasuosituksen mukaiset ruokatottumukset toteutuvat  
 • Terveyttä edistävä liikunta lisääntyy  
 • Nuoret nukkuvat riittävästi
 • Oppimistaidot vahvistuvat


Tavoitteiden saavuttamiseksi juurrutetaan mm. seuraavia työmenetelmiä: 

 • Neuvokas perhe -työmenetelmä ja Maistuva koulu 
 • Ruokakasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja koulun lukuvuosisuunnitelmaan  
 • Lasten ja nuorten osallistaminen ruokaan liittyvän toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin 
 • Motivoiva haastattelu ja Verkkopuntari - elintapaohjaus 
 • Ikääntyneiden vajaaravitsemuksen arviointi (MNA) ja hoito 
 • Liikuntaneuvonta vähän liikkuville ja Liikkuva –ohjelmien tehostaminen