Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Keinot

Keinot eli menetelmät

Keinot eli menetelmät

Kun suunta on selvillä ja korjattavat hyvinvointivajeet tiedossa, pitää valita sopiva menetelmä hyvinvointivajeen korjaamiseksi. Keinojen valinnassa käytämme Pohjois-Savossa ”kolmen korin mallia”. Kukin HYTE-menetelmä tulisi mieluiten poimia A-korista, joka sisältää tutkitusti vaikuttavat ja toimivaksi osoittautuneet menetelmät. Mikäli tutkittuja menetelmiä ei ole tarjolla, pyrimme valitsemaan laajasti käytössä olevan menetelmän, josta on hyviä kokemuksia (B-kori). Vasta, mikäli tutkittuja tai toimiviksi tunnistettuja HYTE-menetelmiä ei ole käytössä, lähdetään pilotoimaan ja rakentamaan uutta menetelmää (C-kori)


 

Voit lukea tarkemmin Pohjois-Savon suositelluista HYTE-menetelmistä hyvinvointisuunnitelman kunkin painopisteen kohdalta: Pohjois-Savon hyvinvointikertomus  ja  -suunnitelma tiiviisti