Pohjois-Savo projekti

Hyvällä mielellä Pohjois-Savo – hanketta valmisteltiin vuonna 2020. Tavoitteena on Pohjois-Savon maakunnan asukkaiden ja erityisesti heikommassa asemassa, työelämän ulkopuolella ja työttöminä olevien ryhmien mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden vahvistaminen sekä päihteiden käytön vähentäminen. Toiminnan painopiste on Pohjois-Savon kuntien pysyvien rakenteiden kehittämisessä ja tukemisessa, verkostojen vahvistamisessa ja asukkaiden kanssa yhdessä tekemisessä.

Vuoden 2020 esiselvityshankkeen aikana on tehtiin selvitys mielenterveyden edistämiseksi toteutetuista aiemmista kehittämistoimenpiteistä, luotiin Pohjois-Savon alueella verkosto, joka toimii yhteistyössä  hankkeessa sekä valmisteltiin tulevan hankkeen toimenpidesuunnitelma. Järjestöille toteutettiin keväällä 2020 kysely ja kuntien johdon kanssa käytiin käyty keskusteluja kuntien omista tarpeista.

Hankkeeseen ovat mukana lähes kaikki Pohjois-Savon kunnat. Hankkeen rahoitus on ESR toimintalinjan 5 erityistavoitteen 10.1 mukaisesti työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseen.

Hankeen tavoitteina ovat:

• Hanke lisää tietoa ja ymmärrystä mielenterveydestä voimavarana ja terveyden osa-alueena sekä tietämystä mielenterveyden häiriöistä 
• Hanke edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä vahvistamalla mielenterveysosaamista kasvuympäristöissä
• Hanke vahvistaa kuntalaisten mielenterveyttä ja hyvinvointia arkiympäristöissä ja asuinalueilla

Hanketta hallinnoisi Kuopion kaupunki. Hankeessa ovat mukana mm.Savonia ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri