Rakenne

Pohjois-Savon HYTE-työ tarvitsee paitsi yhteisen suunnan ja vaikuttavat menetelmät, myös yhteisesti sovitun HYTE-rakenteen.

Kunnat ovat tulevaisuudessakin päävastuussa asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä. Pohjois-Savon kunnan HYTE-yhdyshenkilöiden yhteystiedot

 

Tärkeimpiä kuntatason tehtäviä lähivuosille ovat:

  • Laatia vuosittain päivitettävä hyvinvointikertomus ja –suunnitelma
  • Perustaa kuntaan säännöllisesti kokoontuva HYTE-ryhmä
  • Nimetä kuntaan HYTE-koordinaattori sekä ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön yhdyshenkilö
  • Tiivistää yhteistyötä järjestöjen kanssa järjestöfoorumin ja järjestökoordinaattorin avulla

Pohjois-Savon alueellista HYTE-työtä johtaa Pohjois-Savon poikkihallinnollinen HYTE-ryhmä. Käytännön työrukkasena toimii sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön HYTE-tiimi, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat alueellisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja laaja-alainen HYTE-työn tuki alueen kunnille.