Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Rakenne

HYTE-rakenne

Pohjois-Savon HYTE-työ tarvitsee paitsi yhteisen suunnan ja vaikuttavat menetelmät, myös yhteisesti sovitun HYTE-rakenteen.

Kunnat ja hyvinvointialue vastaavat yhdessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä Pohjois-Savon alueella. Kumpikin huolehtii osaltaan HYTE-näkökohtien huomioimisesta strategisessa suunnittelussa, hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laatimisesta sekä yhteistyöstä järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. 

Pohjois-Savon kuntien HYTE-yhdyshenkilöiden yhteystiedot

 

Tärkeimpiä kuntatason tehtäviä lähivuosille ovat:

 • Laatia vuosittain päivitettävä hyvinvointikertomus ja –suunnitelma
 • Kutsua kunnan hyvinvointityötä johtavaan HYTE-ryhmään myös hyvinvointialueen ja työterveyshuollon edustus
 • Tiivistää yhteistyötä järjestöjen kanssa esimerkiksi järjestöfoorumin avulla


Pohjois-Savon hyvinvointialueen HYTE-työtä johtaa poikkihallinnollinen HYTE-neuvottelukunta. Käytännön työrukkasena toimii hyvinvointialueen HYTE ja osallisuuspalvelualueen tiimi, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat alueellisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja laaja-alainen HYTE-työn tuki. HYTE-tiimin tehtäviä ovat mm: 

 • Alueellisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja päivittäminen 
 • Laaja-alainen HYTE-työn tuki alueelle ja alueen kunnille
 • Työryhmien poikkihallinnollisuudesta ja monialaisuudesta huolehtiminen (mm. SOTE-edustus kuntien HYTE-ryhmässä)
 • Alueellisen hyvinvointikertomuksen painopisteiden johtaminen
 • Osallisuuden vahvistuminen ja yksinäisyyden vähentäminen
 • Vanhemmuuden vahvistaminen 
 • Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen
 • Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ja riippuvuuksien ehkäiseminen
 • Tapaturmien ja väkivallan ehkäisyn 
 • HYTE–resurssien, rakenteiden ja prosessien vahvistaminen