Seksuaaliterveyden edistäminen

Pohjois-Savossa toimii maakunnallinen seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä, jonka tehtävänä on Pohjois-Savon alueella seksuaaliterveyden edistämisen haasteisiin (tilastojen ja muun tiedon pohjalta nostetut) puuttuminen (huomioidaan erilaiset haasteet Pohjois-Savon sisällä), hyvien käytäntöjen ja vaikuttavien mallien juurruttaminen ja koulutuksen järjestäminen seksuaaliterveyden edistämisestä, painottaen ennaltaehkäisytyötä. Työryhmässä tuodaan esille ajankohtaisia seksuaaliterveyden asioita ja jaetaan käytäntöjä ja asiantuntijuutta. Työryhmässä tehdään näkyväksi seksuaaliterveyden eri teemoja.

Työryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa lähi-/etätapaamisena. Työryhmässä pohditaan yhdessä seksuaaliterveyden edistämiseen liittyviä asioita, seksuaalisen häirinnin ja väkivallan ennaltaehkäisyä ja puuttumiseen liittyviä asioita. 

 

Ajankohtaista:

Pohjois-Savon alueella on seulontoihin osallistumisessa petrattavaa, sillä kohdunkaulasyövän seulontoihin osallistuminen on ollut heikointa Pohjois-Savossa. Kohdunkaulasyövän riski on Suomessa suurentunut etenkin 30-44 -vuotiailla. Rintasyövän seulontoihin osallistuminen on isoissa kaupungeissa muuta Suomea alhaisempaa. Lue lisää