SUUNTA: Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma


Pohjois-Savon suunta eli mitkä ovat Pohjois-Savon suurimmat hyvinvointiin liittyvät ongelmat - vastaus löytyy Pohjois-Savon alueellisesta laajasta hyvinvointikertomuksesta.

Pohjois-Savoon on valmistunut helmikuussa 2018 laaja maakunnallinen hyvinvointikertomus, joka kokoaa yhteen maakunnan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tärkeimmät tiedot ja määrittää hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen (HYTE) tärkeimmät painopisteet vuosille 2018-2021. Kyseessä on maakunnan tärkein HYTE-työtä ohjaava työkalu. Hyvinvointikertomuksessa Pohjois-Savon tilannetta on verrattu naapurimaakuntiin (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi), kahteen muuhun verrokkimaakuntaan (Pohjois-Pohjanmaa ja Pirkanmaa) sekä koko maan tilanteeseen.

Maakunnallisen hyvinvointikertomuksen perusteella keskeiset painopistealueet vuosina 2018-2021 Pohjois-Savossa ovat:

Kutakin painopistettä on tarkennettu tarkempina tavoitteina, seurattavin mittarein ja menetelmin, millä painopisteitä viedään eteenpäin hyvinvointivajeiden korjaamiseksi: Pohjois-Savon hyvinvointikertomuksen tavoitteet ja toimenpiteet. 

 

Kuntien hyvinvointikertomus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä (Kuntalaki).  Kunnan tulee seurata asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin ja toteutettuja toimenpiteitä ja lisäksi raportoida näistä valtuustolle vuosittain sekä valmistella laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa (Terveydenhuoltolaki).  Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnissa käytössä hyvinvointikertomus.

Kuntien tulee myös asettaa strategisessa suunnittelussaan terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteet ja määriteltävä näitä tukevat toimenpiteet sekä nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot ja tehtävä yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa (Terveydenhuoltolaki).
Katso lisätietoja täältä.

Pohjois-Savon laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025. OSA1: Hyvinvointikertomus https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/11522043326 ja powerpoint muodossa ladattavissa täältä

Pohjois-Savon maakunnan laaja hyvinvointikertomus 2018-2021

Laajan hyvinvointikertomuksen 2018-2021 täsmennetyt tavoitteet, toimenpiteet ja indikaattorit

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2018

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019

Kokemuksellinen hyvinvointikysely 2018-2019

Alueellisen hyvinvointikertomuksen menetelmät

Järjestökysely

Yleistä alueellisesta hyvinvointikertomuksesta (THL)

Yleistä kunnan hyvinvointikertomuksesta (THL)

Kuntien hyvinvointikertomukset (kartasta löytyvät kuntien valmiit hyvinvointikertomukset)

Tilastoja