Tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden ehkäisy

Tuemme kuntia heidän arjen turvallisuustyössään.

Tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden tunteen ehkäisemisessä tavoitteena on, että lähiympäristöt tukevat asukkaiden hyvinvointia sekä aktiivista ja turvallista elämää.  Kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja on maakunnassamme maan keskiarvoa enemmän, ja hoitojaksojen määrä on edelleen lisääntynyt viime vuosina. Iäkkäistä jopa 40% ilmoittaa kaatuneensa viimeisen vuoden aikana.

Toisaalta jalankulkuväylien liukkaus koetaan Pohjois-Savossa vähemmän haittaavaksi ja väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneita aikuisia on Pohjois-Savossa kymmenyksen muuta maata vähemmän. Pohjois-Savossa ollaan myös tyytyväisiä asuinalueiden turvallisuuteen. Rikosten määrät ovat laskussa ja henkilövahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet ovat vähentyneet.

Turvallisuutta voidaan kohentaa liikenneturvallisuuden, kodin turvallisuuden ja esteettömyyden edistämisellä sekä väkivallan ehkäisyllä ja siihen puuttumisella. Turvallisuussuunnittelutyössä noudatetaan valtakunnallisia linjauksia mm. Toimenpiteistä, tavoitteista, toimintamalleista ja mittareista. Työ on toimijoiden yhteistyötä.

Lähisuhdeväkivalta - muodot ja tunnistaminen sekä sen vaikutukset lapseen - tilaisuuden materiaalit:

  • Ohjelma (pdf)
  • Tervetuloa, Säde Rytkönen (pdf)
  • Väkivallan muodot ja tunnistaminen, Saara Röntynen, projektipäällikkö, Pelotta-hanke ja Mikko Pulkkanen, väkivaltatyöntekijä, Lyömätön Linja (pdf)
  • Lähisuhdeväkivallan puheeksiotto, Juha Metelinen, projektityöntekijä ja Marianna Kettunen, projektityöntekijä, Turvallinen perhe- hanke (pdf)
  • Turvakoti lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden tukena, Ulla Nuutinen, vastaava sosiaalityöntekijä, Kuopion kaupunki (pdf)
  • Lähisuhdeväkivalta lapsen näkökulmasta: ilmiö, seuraukset ja ehkäisy. Taina Laajasalo, johtava asiantuntija, Väkivallan vastaisen työn -osaamiskeskittymä, Erityispalvelut-ysikkö, THL (luentoesitys pdf ja Mentimeter pdf)


Tallenne (mikäli tulee ilmoitus, että vaatii kirjautumista, vaihda selainta):
- aamupäivä klo 9-11.30 osion tallenne
- iltapäivä klo 12.30-14.00 osion tallenne
- iltapäivä klo 14.30-15.40 osion tallenne

Linkit
- Barnahus-verkkokoulu https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/barnahus-hanke/barnahus-verkkokoulu
- Molemmat tulevat tapahtuvat (12.10 webinaari Ruotsin lakimuutoksesta ja marraskuussa KYS-alueen oma seri-päivä):
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/barnahus-hanke/koulutuksia-ja-seminaareja

Barnahus -hanke
- Julkaisuja: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/barnahus-hanke/julkaisut
- Barnahus hankkeen Twitter: https://twitter.com/barnahus_fi
- Peter Franzenin haastattelu: https://yle.fi/uutiset/3-8752688