Vanhemmuuden tuki

 

Pohjois-Savon HYTE- tiimi tekee yhteistyötä Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) ja siihen kuuluvan perhekeskustoiminnan, Tulevaisuuden sote- keskushankkeen (POSOTE20)  ja lapsiperheiden kanssa toimivien verkostojen kanssa. Pohjois-Savon hyvinvointisuunnitelmassa on yhtenä painopisteenä ”Vanhemmuus vahvistuu” ja tämän tavoitteen alle on koottu toimenpiteet ja menetelmät, jotka ovat yhdenmukaisia mm. perhekeskustoiminta mallin tavoitteiden kanssa.

Vanhemmuuden tuki pitää sisällään mm. perheen arkiympäristöissä tapahtuvan neuvonnan, ohjauksen ja tuen henkilökohtaisissa kohtaamisisissa, erilaisissa ryhmätoiminnoissa sekä viestinnän kautta tapahtuvan toiminnan.

Vanhemmmuuden ja perheiden tukea on kehitetty vahvasti perhekeskustoimintamallin kautta. Perhekeskus on alueellinen lähipalvelujen verkosto, jonka tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja nuorten hyvää arkea ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Perhekeskuksesta saa tukea vanhemmuuteen, parisuhteeseen, yksinäisyyteen, sovinnolliseen eroon ja perheväkivallan ehkäisyyn. Toiminnan tavoitteena on tarjota sopivaa tietoa, ohjausta ja tukea helposti, oikeaan aikaan, varhain ja vaikuttavasti. Perhekeskuksessa toimii avoin kohtaamispaikka, joka tarjoaa perheille mahdollisuuden tavata muita perheitä, jakaa arkea sekä saada vertaistukea.

 

Ajankohtaista:

Lapset puheeksi menetelmän koulutukset

 

Toimiva lapsi & perhe (TLP) -menetelmien käyttäjien ja kouluttajien koulutuspäivä

(Huom. sisältää Lapset puheeksi- menetelmän)

Aika: 30.9.2021 klo 9.00-15.00

Paikka: Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1, maakuntasali. Kuopio.

Kohderyhmä: Lapset puheeksi – menetelmää ja TLP-perheinterventiota työssään käyttävät ammattilaiset, menetelmien kouluttajat sekä henkilöt, jotka ovat käyneet TLP/LP- menetelmä koulutuksen, mutta eivät sitä ole työssään käyttäneet (nyt mahdollisuus päivittää tiedot siten, että menetelmän käyttö on mahdollista.)

Ohjelma: https://pohjoissavo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_tormi_kuh_fi/EWKswRDkQWhBl3ByB2OoNQYBdR6gT71F5eE1eX39nHoKfg?e=l7jo6K

 

Pohjois-Savon Lapset puheeksi (LP)- menetelmän esimiespäivä

Aika:                  

1. koulutuspäivä 11.10.2021 klo 12-15.30

2. koulutuspäivä 8.11.2021 klo 12-15.30

(koulutuspäivät muodostava sisällöllisen kokonaisuuden)

 Kohderyhmä: Kuntien ja järjestöjen lähiesimiehet/ esimiehet, joilla on vastuu LP – menetelmää käytävistä alaista sekä LP-työn käytänteistä ja hyötyvät toisten samassa asemassa olevien pohdinnoista.

Ohjelma: https://pohjoissavo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_tormi_kuh_fi/ES7AvwASWSZFgDBow717Om0BHhBqltRE12eA_PPxrN55XA?e=Xmym2f