Mitä yksinäisyys on?

Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä ja voi aiheuttaa alakuloa sekä psyykkistä ja fyysistä pahoinvointia. Yksinäisyys on eri asia kuin masennus ja sairaudet. Yksinäisyyden tunne voi aiheuttaa kipua samoilla aivoalueilla kuin fyysinen kipu.

Emotionaalisessa yksinäisyydessä ihmissuhteiden määrää olennaisempaa on niiden laatu – Ihmissuhteissa haluamme kokea yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunnetta. Emotionaalisessa yksinäisyydessä ihmissuhteita voi olla paljonkin, mutta niiden laatu ei vastaa tarvetta tulla ymmärretyiksi ja nähdyiksi toisille sellaisina kuin olemme.

Yksinolo voi olla myönteistä ja hektisessä elämäntilanteessa jopa toivottua ja rentouttavaa. Yksinäisyyden on todettu kuitenkin olevan merkittävä hyvinvointtia ja meilenterveyttä heikentävä tekijä ja vaikuttavan myös monien fyysisten sairauksien taustalla

Pohjois-Savon yksinäisyys 2019
 
- 11% 8/9.lk nuorista ja 1./2. vuosikurssin lukiolaista tuntee itsensä yksinäiseksi 
- Eniten yksinäiseksi itsensä kokevat ammatillisen oppilaitoksen nuoret (13%) 
- 7% 4-vuotiaiden huoltajista tuntee itsensä yksinäiseksi
- 8% 20-64-vuotiaista tunsi itsensä yksinäiseksi  (2018)
- Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus 65-vuotta täyttäneistä oli 2018 8% ja yli 75-vuotiaista 9%
 

Yksinäisyytyö

Yksinäisyystyön avulla on mahdollisuus pohtia omia yksinäisyyden tunteita ja löytää keinoja muuttaa käyttäytymistä ja elämään toivottuun suuntaan.
Työskentelyn tavoitteena on käynnistää prosessi, jonka aikana mielen ja toimintatapojen joustavuus lisääntyvät – ja elämässä alkavat näkyä myös muut kuin yksinäisyyden värittämät sävyt.

Pohjois-Savossa on nostettu yksinäisyyteen liittyvää teema esiin ammattilisille järjestetyillä yksinäisyyden ilmiö -ja puheeksiotto- koulutuksilla, joiden käytännön toteutuksesta vastasi HelsinkiMissio. Koulutukset toteutettiin neljä kertaa kahden tunnin webinaareina kevään 2021 aikana. 

Koulutuksessa oli sesillä myös varsinainen Yksinäisyysyökoulutus, johon kannustettiin jatkossa osallistumaan. Samalla alkoi yhteistyö Kuopion Kriisikekuksen kanssa, joka jatkaa työtä hankella, jonka avulla yksinäisyystyö saadaan jakautettua Pohjois-Savoon. Hanke alkaa syksyllä 2021.

Ajankohtaista

HelsinkiMission yksinäisyystyöhön liittyvät maksuttomat webinaari- koulutukset ammattilaisille.

Yksinäisyyden ilmiö, puheeksiotto sekä

yksinäisyystoimintamallin esittely 10.9.2021 klo 13-15.

Yksinäisyyden ilmiö, puheeksiotto sekä yksinäisyystoimintamallin esittely 16.9.2021 klo 17-19 webinaari

Ilmoittautuminen:

https://www.helsinkimissio.fi/yksinaisyys/yksinaisyystyon-koulutus-ammattilaisille