Hematologisten syöpien hoito

Hematologisella vuodeosastolla ja poliklinikalla hoidetaan aikuispotilaita (16 vuotta täyttäneitä), joilla on vereen tai vertamuodostavaan kudokseen liittyviä sairauksia. Osastolla hoidettavien potilaiden yleisimmät sairaudet ovat akuutti leukemia (akuutti myeloinen tai lymfaattinen leukemia) myelodysplastinen syndrooma ja aplastinen anemia. Hematologisen osaston erityisosaamista on kantasolusiirtotoiminta: kyseiseen hoitomuotoon kuuluu sekä potilaan omien kantasolujen keräys sekä perustaudin (myelooma, non-Hodgkin lymfooma, Hodgkin lymfooma) hoitona toteutettava kantasolusiirrolla tuettu, intensiivinen solunsalpaajahoito. KYS Hematologia vastaa koko ervan kantasolutoiminnasta. Tiivis yhteistyö ISLAB kantasolulaboratorion kanssa on oleellista. FIMEA valvoo kantasolutoimintaa ja sen laatua. Kliinisiä lääketutkimuksia (faasi II-IV) toteuttaen sekä osastolla että poliklinikalla. 

Hematologian poliklinikalla hoidettavien potilaiden yleisimmät sairaudet ovat multippeli myelooma, krooninen lymfaattinen leukemia ja krooniset myeloproliferatiiviset sairaudet. vastataan eri erikoisalojen ja avoterveydenhuollon potilaskonsultaatioihin.

Veritaudit