Hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tuen palvelut KYSissä

Hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tuen palvelut muodostuvat monen erityistyöntekijän työpanoksesta. Erityistyöntekijöiden vastaanotolle ohjaudutaan hoitavan yksikön kautta usein lääkärin lähetteellä.

Kuntoutusohjaaja toimii keskeisenä henkilönä syöpäpotilaan  kuntoutumisen tuen ja hyvinvoinnin palveluijen ohjauksessa. Kuntoususohjaaja tukee ja ohjaa potilaita ja heidän perheitään vakavan sairauden ja muuttuneen elämäntilanteen aikana sekä ja ohjaa potilasta ja hänen läheisiään yksilöllisen tarpeen mukaan kuntoutus- ja tukipalveluissa.

Sosiaalityöntekijän kanssa on mahdollisuus keskustella uuden elämäntilanteen aiheuttamista muutoksista ja kysymyksistä sekä saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa. Syöpä tuo usein mukanaan kysymyksiä ja huolta myös toimeentulosta, korvauksista ja erilaisista maksuista. Näissä tilanteissa on mahdollista keskustella sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa sekä saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa. Keskustelu sosiaalityöntekijän kanssa voi auttaa löytämään keinoja selviytymiseen ja jaksamiseen. Tarvittaessa sosiaalityöntekijä on yhteydessä omaisiin, viranomaisiin, järjestöihin ja muihin tukea, palveluita tai etuuksia antaviin tahoihin.

Fysioterapeutti arvioi terveyteen, liikkumiseen, toimintakykyyn ja sen rajoitteisiin liittyviä osa-alueita. Fysioterapia on olennainen osa syöpään sairastuneen tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Fysiroterapian tarkoituksena on tarjota terveyttä ja toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä toimia tukena apuvälinepalveluiden tarpeen arviossa ja suunnittelussa.

Ravitsemusterapeutit toimivat potiden tukena ravitsemukseen liittyvissä ongelmissa. Ravitsemusterapeutit antavat ravitsemusneuvontaa ja -ohjausta sekä selvittävät, arvioivat ja suunnittelevat ravitsemustilannetta yhdessä potilaan kanssa.

Seksuaaliterapeutit ovat potilaan tukena seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä sairastumisen eri vaiheissa.  Keskustelemaan voi tulla yksin tai kumppanin kanssa. Seksuaaliterapeutin vastaanotolle hakeudutaan hoitajan tai lääkärin lähetteellä.

Psyykkinen tuki (psykiatrinen sairaanhoitaja) tukee tarvittaessa mielen hyvinvointia tarjoamalla keskusteluapua ja tukia syöpäsairauteen sopeutumisessa. Lähetteen saat tarvittaessa hoitavalta lääkäriltäsi. 

Lisäksi Syöpäjäjrestöt tarjoavat etämuotoista lyhytterapiaa syöpään sairastuneille sekä heidän läheisilleen. Lyhytterapiaan hakeudutaan olemalla yhteydessä alueelliseen syöpäyhdistykseen tai valtakunnalliseen neuvontapalveluun. Lue lisää syöpäjärjestöjen tarjoamasta lyhytterapiasta täältä:

Apua syövän aiheuttaman kriisin käsittelyyn on mahdollista saada myös Kuopion Kriisikeskuksesta joka tarjoaa luottamuksellista keskustelua sairastuneelle, pariskunnille tai perheelle 1-5 kertaa ilma lähetettä. Tällä hetkellä keskusteluaikoja ainoastaan etäpalveluina. 

  • Ajanvaraus ma-to klo 8-10 puh: 017 262 7733 tai keskuksen nettisivujen kautta: Kuopion Kriisikeskus

Sairaalapapin kanssa on mahdollista keskustella yksin tai läheisten kanssa  luottamuksellisesti mieltä askarruttavista arkisista asioista, sairastumisen aiheuttamista tunteista tai hengellisistä kysymyksistä. Keskusteluapua tarjotaan henkilökohtaisesta vakaumuksesta riippumatta. Sairaalapapille voi soittaa itse tai pyytää henkilökuntaa soittamaan, ja sopia tapaamisajan joko pappien työhuoneeseen tai hoitavan yksikön tiloihin.