Koulutus

Henkilöstön osaamisen vahvistaminen on tärkeä osa syövän hoidon parissa työskentelevien henkilöiden jatkuvaa kehittymistä ja ammattitaidon ylläpitämistä. Koulutusta järjestetään alueellisessa yhteistyössä. Itäinen Syöpäkeskus (FICAN East) järjestää vuosittain alueellisen monialaiset osaajat ja asiantuntijat yhteen kokoavan Itä-Suomen Syöpäpäivän. Itä-Suomen Syöpäpäivä on syövän hoidosta kiinnostuneille ja sen parissa työtätekeville lääkäreille sekä muille sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille tarkoitettu koulutuspäivä, joka järjestetään vuosittain huhti-toukokuun vaihteessa Kuopiossa.


PSSHP järjestää monipuolista täydennyskoulutusta omalle henkilöstölleen sekä muille terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ammattilaisille ja opiskelijoille. Ajantasaiset koulutukset ja niihin ilmoittautuminen löytyy KYS koulutuskalenterista. Kaikki henkilöstölle tarkoitetut tulevat syövän hoitoon ja tutkimukseen liittyvät seminaarit sekä koulutukset ilmoitetaan myös SYKE intranetin tiedotteissa. 


Sairaanhoitajien ammatillisesta täydennyskoulutuksesta vastaa SAVONIA-ammattikorkeakoulu, joka järjestää sairaanhoitajille syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutuksen (30 op). Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta, erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä.


Itä-Suomen yliopiston Lääketieteen laitos tarjoaa ja vastaa ammatillisista jatko- ja täydennyskoulutusta henkilöille, jotka suorittavat tai ovat suorittaneet jonkin lääketieteellisen tai terveystieteellisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon.