kYS SYÖVÄNHOITOKESKUS

KYS Syövänhoitokeskus on alueellinen syövän hoidon, tutkimuksen ja koulutuksen kokoava verkosto-organisaatio. KYS Syövänhoitokeskus muodostuu laajasta syövän hoitoon ja tutkimukseen osallistuvien toimijoiden verkostosta, jossa yhdistyy useiden erikoisalojen ammattitaito. Kuopion yliopistollisesta sairaalasta (KYS) sekä Itä-Suomen yliopistosta (UEF) muodostuva keskus on keskeinen osa Itäistä Syöpäkeskusta (FICAN East).

KYS Syövänhoitokeskuksen toimintaa ohjaa sille perustettu ohjausryhmä, joka vastaa alueelliseen syövän hoitoon, tutkimukseen ja koulutukseen/opetukseen liittyvän toiminnan ohjauksesta, kehittämisestä ja päätöksenteosta.

KYS Syövänhoitokeskus on ollut eurooppalaisen syöpäverkoston OECI:n (Organization of European Cancer Institutes) jäsen vuodesta 2018 alkaen ja on parhaillaan mukana järjestön vetämässä akkreditointiohjelmassa.