Opiskelijoille

KYS on yksi Suomen johtavista opetussairaaloista. KYS syövän hoidon yksiköissä lääketieteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet perehtyä syövän diagnostiikkaan ja hoitoon sekä monialaiseen yhteistyöhön.

Lääketiteen opiskelija

Lääketieteen opinnoissa syöpätautien biologia tulee tutuksi pre-kliinisen vaiheen kursseilla, heti opintojen alussa. Syövän tautioppiin ja diagnostiikan tutustutaan patologian, radiologian ja kliinisen fysiologian kursseilla. Syöpäkirurgiaa käydään läpi kirurgian opintojaksolla ja varsinainen syöpätautien opintojakso suoritetaan viimeisenä opiskeluvuotena. 

Ennen valmistumista lääketieteen opiskelijan on mahdollista toimia amanuenssina eri klinkoissa. Syöpätautien tai eri syöpiä hoitavien operatiivisten alojen erikoistumiskoulutukseen hakeudutaan valmistumisen jälkeen. 

Sairaanhoitajaopiskelija

Sairaanhoidon opiskelijana voit suorittaa ohjattuja harjoittelujaksoja Syövänhoitokeskuksen eri yksiköissä, joissa sinulla on mahdollisuus toimia osana moniammatillista hoitotiimiä.

Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi sinulla on mahdollisuus syventää syövän hoidon ja palliatiivisen hoidon osaamistasi SAVONIA ammattikorkeakoulun tarjoamissa erikoistumiskoulutuksissa:

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju (30 op)- erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta, erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op)-erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asiantuntijuutta kliinisen hoidon tai kuntoutuksen osaajana palliatiivisen hoidon asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa sekä näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä.

Röntgenhoitajaopiskelija

Röntgenhoitajaopiskelijana voit suorittaa opintoihin liittyvän ammattitaitoa edistävän harjoittelun KYS Syöpäkeskuksen sädehoitoyksikössä. Sädesairaala on valmistunut vuonna 2015 ja yksikön nykyaikaisissa ja käytännöllisissä tiloissa on huomioitu sekä potilaiden että henkilökunnan viihtyvyys. 

Harjoittelujakson aikana osallistut sädehoitopotilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Harjoittelet ulkoista sädehoitoa lineaarikiihdyttimillä ja perehdyt hoidon suunnittelukuvauksiin tietokone- ja magneettikuvauslaitteilla sekä itse suunnitteluun annossuunnittelulaitteistolla. Tutustut myös hoitoihin CyberKnife-tarkkuussädehoitolaitteella sekä kudoksen- ja ontelonsisäisiin brakyhoitoihin. Modernit laitteet uusine tekniikoineen mahdollistavat ajantasaisen harjoittelun.