Palliatiivinen eli oireenmukainen hoito

Jos syöpää ei voida parantaa, keskitytään hoitamaan sairaudesta aiheutuvia oireita, jotta potilas voisi elää mahdollisimman hyvää elämää. Etenkin levinnyttä syöpää sairastavien potilaiden kohdalla palliatiivinen eli oireenmukainen hoito on keskeisessä asemassa. Palliatiivisen hoidon menetelmät voivat olla osittain samoja kuin parantavassa hoidossa. Esimerkiksi palliatiivisella sädehoidolla voidaan pienentää etäpesäkkeitä, mikä helpottaa potilaan oloa.

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan siis parantumatonta ja etenevää sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista ja kokonaisvaltaista hoitoa. Palliatiivisella hoidolla pyritään lievittämään, hoitamaan ja ehkäisemään sairauden tuomia fyysisiä, psyykkisiä ja henkisiä oireita ja näin mahdollistamaan hyvä elämänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen.

KYS Syöpäkeskuksessa toimiva Palliatiivisen hoidon poliklinikka toimii palliatiivisen hoidon asiantuntija- ja konsuntaatiopoliklinikkana. Hoitoon tullaan aina lääkärin lähetteellä. Potilaat saavat hoitoa erilaisten sairauden aiheuttamien oireiden lievittämiseen ja tukea sairauden kanssa selviämiseen.  

KYS Syöpäkeskus: Palliatiivisen hoidon poliklinikka

Tärkeitä linkkejä

Terveyskylä: Palliatiivinen talo