Syöpää sairastavan hyvinvointi

Syöpä heikentää usein niin henkistä kuin fyysistä hyvinvointia ja siksi riittävästä levosta, liikunnasta, ruokavaliosta ja mielen hyvinvoinnista huolehtiminen on erittäin tärkeää sairauden kaikissa vaiheissa. Hyvinvoiva keho ja mieli edistää hoidoista toipumista ja kokonaisvaltaista jaksamista. 

Syöpä ja ravitsemus

Monipuolisen, riittävän ja mielekkään ruokavalion ylläpitäminen sairauden kaikissa vaiheissa on tärkeää. Sairaus itsessään, siihen liittyvät hoidot tai mieliala saattavat vaikuttaa ruokahaluun heikentävästi, ja etenkin tällöin on tärkeää, että kiinnitetään huomiota riittävään energian ja ravintoaineiden saantiin päivittäisistä aterioista. Riittävä ja monipuolinen ruokavalio edistää hoidoista toipumista sekä yleistä jaksamista sairauden kaikissa vaiheissa. Ruokavalioon ja ravitsemukseen liittyvistä asioista kannattaa keskustella lääkärin, sairaanhoitajan ja tarvittaessa myös ravitsemusterapeutin kanssa. 
Hyviä käytännön ohjeita ravitsemukseen liittyen voit lukea täältä:

Syöpä ja liikunta

Syöpään sairastuminen syö usein niin henkisiä kuin fyysisiä voimavaroja, mistä johtuen moni sairastunut kokee olonsa liian väsyneeksi. Liike on kuitenkin turvallista ja tarpeellista lääkettä keholle ja mielelle myös syöpähoitojen aikana. Liikkuminen itselle mieluisella tavalla usein vähentää väsymystä ja ahdistusta lisäämällä hyvänolon hormonien erityistä aivoissa. Lisäksi liikunta voi vähentää syöpähoitojen haittoja, auttaa toipumaan ja voimaan paremmin sekä parantaa yleistä fyysistä kuntoa ja elämänlaatua. On tärkeää, että jokainen löytää oman mieluisen tavan liikkumiseen, kuunnellen omaa kehoaan. Lisätietoa liikunnasta syöpään sairastuneelle voit lukea täältä:

Syöpä ja mielen hyvinvointi

Syöpään sairastuminen vaikuttaa niin sairastuneen kehoon ja mieleen. Sairastuminen tuo mukanaan monia tunteita, kuten huolta, surua, ahdistusta ja vihaa. Mielialan muutokset ja sairastumisen aiheuttama kriisi ovat luonnollisia reaktioita sairastuneelle. Tärkeintä on, että jokainen löytää oman tapansa käsitellä ja kohdata sairauden aiheuttamia tunteita. Oman mielen hyvinvoinnista huolehtiminen auttaa selviytymään sairauden kanssa eteenpäin. 

Sairaudesta aiheutuvia tunteita voi käsitellä itsekseen, mutta usein puhuminen ammattilaisten, hoitohenkilökunnan, läheisten tai vertaistukihenkilöiden kanssa auttaa. Tärkeää on huomioida ja tunnistaa omat tunteet ja voimavarat, ja jos sairauden aiheuttama kriisi tai ahdistus tuntuu hankalalta käsitellä itse eivätkä omat voimavarat riitä, on tärkeää pyytää apua. Asiasta on tällöin hyvä puhua hoitohenkilökunnan kanssa, joka ohjaa ja auttaa eteenpäin. Lisätietoa mielen hyvinvoinnista voi lukea täältä:

Oman tilanteen ja kokemusten jakaminen sekä puhuminen vertaisen kanssa saattaa tuntua usein helpommalta, kun keskustelu läheisten tai ammattilaisten kanssa. Syöpäjärjestöt ja alueelliset syöpäyhdistykset kouluttavat vertaistukihenkilöitä juuri tätä varten. Vertaistukihenkilöt ovat vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka ovat itse sairastaneet syövän tai joiden läheisellä on ollut syöpä. He tukevat sairastuneita ja näiden perheitä sairauden eri vaiheissa. Pohjois-Savon Syöpäyhdistys kouluttaa tukihenkilöitä säännöllisesti.  Voit tutustua Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen vertaistukitoimintaan ja ottaa yhteyttä täältä:

Syöpä ja työ

Miten sairastuminen vaikuttaa työhön? Voinko jatkaa työssä, entä jos en pysty? Kuinka työhön paluu hoitojen jälkeen? Sairastuminen herättää paljon kysymyksiä suhteessa omaan työhön sekä talouteen. Osa haluaa jatkaa työssä myös hoitojen aikana, osa voi kokea painetta työn tekoon taloudellisista syistä, ja osalla hoidot vievät toimintakykyä niin, ettei työskentelyä voi ajatellakaan. Tilanne on aina yksilöllinen, ja on tärkeä suhtautua vakavasti lääkärin ja ammattilaisten suosituksiin. Moni asia tuntuu alkuun työläältä, mutta on kuitenkin hyvä pitää yhteyttä työpaikalle mahdollisen sairausloman aikana ja pitää esimies ja työterveyshuolto kartalla tilanteen etenemisestä pitkin matkaa. 

Minä, syöpä ja työ -sivulta löydät kattavasti tietoa sekä käytännön vinkkejä  työssä jaksamiseen syöpää sairastaessasi ja hoitojen jälkeen, toimeentuloon, arkeen palaamiseen sekä työhön paluuseen.