Syövän perinnöllisyysneuvonta

Nykyisten arvioiden mukaan vain noin joka kymmenenteen syöpään liittyy perinnöllinen alttius. Vaikka usein puhutaan perinnöllisestä syövästä, syöpä ei periydy, ainoastaan alttius syöpään voi periytyä. Perinnöllistä syöpäalttiutta on syytä pohtia mm. tilanteissa, joissa syöpään sairastutaan poikkeuksellisen nuorena tai lähisuvussa on useita sairastuneita tai jos kyseessä on harvinainen kasvain.

Jos perinnöllisen syövän riski askarruttaa, asiasta on hyvä keskutella hoitavan lääkärin kanssa. Lisäksi Syöpäjäjrestöt tarjoavat ilmaista periytyvyysneuvontaa. Neuvonnan tavoitteena on vähentää sairastumiseen liittyvää huolta sekä antaa tietoa syövästä ja syövän perinnöllisyydestä.

Tarvittaessa perinnöllisen syövän riskiä voidaan selvitetään KYS Kliinisen genetiikan yksikössä. Yksikköön ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Lähetteen perusteella hankitaan lisätietoja potilaan ja hänen sukunsa sairaushistoriasta. Näiden tietojen perusteella arvioidaan perinnöllisyysneuvonnan tarve.

KYS Kliininen genetiikka