Syöpätutkimuksella parempaa hoitoa

Syöpätutkimuksen tavoitteena on parantaa syövän ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa ja hoitoa nykyisten ja tulevien potilaiden hyväksi. Tämänpäivän tutkimus on huomispäivän hoitoa. Itäisen Syöpäkeskuksen alueella tehdään monipuolista syöpätutkimusta Itä-Suomen yliopistossa, Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sekä alueen keskussairaaloissa. Tiiviillä yhteistyöllä alueen toimijoiden kanssa edistetään korkeatasoista tutkimustoimintaa ja tuodaan tutkimus lähelle potilasta.

Monititeteinen syöpätutkimus (RC CANCER)

Monitieteinen syöpätutkimus (RC CANCER) -tutkimusyhteisö perustuu Itä-Suomen yliopiston ja KYSin erityisvastuualueen translationaaliseen syöpätutkimukseen ja käsittää sekä perustutkijoita että potilastyötä tekeviä kliinisiä tutkijoita. Kokoamme yhteen syövän molekyylimekanismien, genomiikan ja kvantitatiivisen kuvantamisen osaamisen sekä diagnostiikan ja hoidon kliinisen asiantuntemuksen. 

RC Cancer järjestämät kuukasittaiset seminaarit tuovat yhteen tutkijoita ja asiantuntijoita ajankohtaisen syöpätutkimuksen äärelle. Lisätietoa tulevista seminaareista ajankohtaisissa uutisissa. 

Itäinen Syöpäkeskus (FICAN East): Tutkimus

Itäisen Syöpäkeskuksen (FICAN East) tarkoituksena on edistää syöpätutkimusta, potilaiden osallistumista tutkimuksiin ja ajantasaisen syöpätutkimustiedon hyödyntämistä Itäisen Syöpäkeskuksen alueella ja myös valtakunnallisesti. Keskeisinä tehtävinä on mm. vahvistaa alueen tutkimusyhteistyötä ja integroida tutkimusta aiempaa tiiviimmäksi osaksi hoitoa. KYS Syövänhoitokeskus toimii keskeisenä yksikkönä osana Itäistä Syöpäkeskusta.

Tutustu Itäisen Syöpäkeskuksen alueella tehtävään tutkimukseen täältä: 

Tutkimuksen toteuttaminen KYS

Syöpätutkimus on olennainen osa Kuopion yliopistollisen sairaalan jokapäiväistä toimintaa. KYSin Tiedepalvelukeskus on tutkimushallinnon tukipalveluyksikkö, joka tukee tutkijoita kliinisen tutkimustyön eri vaiheissa. Tiedepalvelukeskuksen henkilökunta palvelee tutkijoita mm. tutkimusrahoitusten kartoituksessa, lupien ja lausuntojen sekä sisäisten sopimusten kanssa, budjetoinnissa/taloushallinnossa sekä julkaisujen rekisteröinnissä ja talousraportoinnissa.  

Lue lisää tutkimuksen toteuttamisesta KYSissä täältä: