Takaisin

Kysterin suun terveydenhuolto valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon

Kysterin suun terveydenhuolto valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon

Kysteri-liikelaitoksen suun terveydenhuolto liittyi valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon.

Kysterin suun terveydenhuollossa on käytössä WinHIT-potilastietojärjestelmä, josta potilastietoja tallennetaan kansalliseen arkistopalveluun. Asiakkaiden hoitotiedot tallennetaan Potilastiedon arkistoon niiltä hoitokäynneiltä, jotka ovat 8. joulukuuta 2017 jälkeen.

Kysteri on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon liikelaitos, jossa ovat mukana Leppävirran, Kaavin, Rautavaaran, Pielaveden, Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnat.

– Kysterin muut potilastiedot ovat tallentuneet kansalliseen arkistopalveluun jo aikaisemmin, ja nyt mukaan saadaan myös suun terveydenhuolto, hankepäällikkö Tuija Hartikainen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tietohallinnosta kertoo.

Potilastiedon arkistoon tallentuvat suun terveydenhuollon hoitotiedoista potilaskertomukseen kirjatut merkinnät sekä tietyt muut tiedot, jotka tulevat käytettävästä järjestelmästä automaattisesti potilaskertomukseen. Tietojen tallentuminen on tietoturvallista: kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon ja Potilastiedon arkiston välillä tapahtuu salattuna.

Valtakunnallinen Potilastiedon arkisto on osa Kansallisen Terveysarkiston Kanta-palveluja. Kysterin asiakkaat voivat tarkastella hoitotietojaan Omakanta-palvelussa sitä mukaa, kun he ovat asioineet suun terveydenhuollon yksiköissä.

Omakanta-palvelussa asiakas voi käydä myös kuittaamassa saaneensa informaation Kanta-palveluista sekä antaa suostumuksen tietojensa luovuttamiseen Potilastiedon arkiston kautta. Mikäli asiakas on tehnyt tämän jo aikaisemmin, suostumusta ei tarvitse antaa enää uudelleen suun terveydenhuollon palvelujen vuoksi.

Kanta-palvelut on kansalaisten, terveydenhuollon ja apteekkien valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden yhteinen terveysarkisto. Kanta-palveluista lääkäri näkee potilaan terveyshistorian missä tahansa Suomessa ja asukas voi Omakannassa tarkastella omia potilastietojaan ja vaikuttaa tietojensa käyttöön.

Suun terveydenhuollon siirtyminen valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon on edellytys myös alueellisen sote-uudistuksen onnistumiselle.

– Asiakkaan tietojen on oltava käytettävissä siellä, missä hän asioi. Tämä varmistetaan Kanta-palveluilla, Hartikainen toteaa.