Hallinto

Kysteri on perusterveydenhuollon liikelaitos, jossa ovat mukana Leppävirran, Kaavin, Rautavaaran, Pielaveden, Keiteleen, Tervon ja Vesannon kunnat. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vastaa kuntien perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämisestä.

Kysteri on yksi sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palvelualueista. Liikelaitoksella on noin 357 vakinaista työntekijää ja noin 123 laitospaikkaa. Kysterin väestöpohja on noin 24 658 asukasta.

Palvelut on jaettu lähi-, seudullisiin ja alueellisesti keskitettyihin palveluihin. Puitesuunnitelman pohjalta laaditaan vuosittaiset palvelusopimukset kuntien kanssa. Suunnitelmassa kuvataan kuntalaisille tuotettavat palvelut ja toimintalinjat.

Organisaatio

Liikelaitoksen toimintaa johtaa johtokunnan valitsema toimitusjohtaja, jonka tukena on liikelaitoksen hallinto: johtava hoitaja, hallintopäällikkö ja hallintosihteeri.

Hallinnon tehtäviä ovat

  • liikelaitoksen tuotantotoiminnan ja laadun kehittäminen
  • viestintä ja suhdetoiminta
  • talous-, henkilöstö- ja tietohallinto
  • muut liikelaitoksen hallinto- ja talousasiat sekä sisäinen valvonta

Liikelaitos jakautuu palveluyksiköihin, joilla on omat palveluyksikköjohtajat. Palveluyksiköt voivat jakautua palveluryhmiin, joilla on omat esimiehet. Palveluyksikköjaosta päättää johtokunta ja liikelaitoksen muusta organisaatiosta toimitusjohtaja.

Päätöksenteko

Kysterillä on tilaajatoimikunta ja johtokunta, joiden toimikausi on kuntavaalikauden pituinen. Tilaajatoimikunnan keskeinen tehtävä on palvelujen järjestämisvastuusta huolehtiminen. Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa.

Yhteystiedot

Ritva Vitri
toimitusjohtaja
p. 044 717 1210

Eija Peltonen
johtava hoitaja
p. 044 717 1211 

Tuomo Nissinen
hallintopäällikkö 
p. 044 717 1212

Merja Harju
hallintosihteeri
p. 044 717 1213

Ville Väätäinen
työsuojeluvaltuutettu
p. 044 717 6700