Leppävirran terveysasema

Leppävirralla lääkäri-hoitaja –työpari vastaa oman alueensa väestön terveyspalveluista omalääkäri –periaatteella. Kiireettömät ajanvaraukset tehdään arkipäivisin puhelinaikoina soittamalla oman alueen sairaanhoitajalle. Terveysasemalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä: jos hoitaja ei voi heti vastata puheluun, hän ottaa soittajaan yhteyttä saman päivän aikana. Monet hoito- ja seurantakäynnit toteutuvat omahoitajan vastaanotolla.

Sairaanhoitajan akuuttivastaanoton avulla tehostetaan terveysaseman päiväaikaista toimintaa ja tarjotaan kuntalaisille nopeaa palvelua terveyteen liittyvissä ongelmissa. Akuuttivastaanotto on tarkoitettu kiireellistä (1–3 päivän kiireellisyys) apua tarviseville. Ennakkovarausta ei tarvita, vaan potilaat otetaan vastaan vuoronumerojärjestyksessä.

Ensiapu toimii Leppävirralla päivittäin kello 8–18. Joka päivä kello 18 eteenpäin päivystys on Varkauden sairaalan ensiapupoliklinikalla tai Kuopiossa KYSin päivystyksessä. Ennen KYSiin hakeutumista soitetaan puhelinneuvontaan: KYSin päivystyksen maakunnallinen neuvontapuhelin palvelee ympäri vuorokauden numerossa 116 117.

Laboratorio ja röntgen

Laboratoriotutkimuksiin tullaan lääkärin tai hoitajan lähetteellä. Kela-kortti nopeuttaa asiointia. Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä röntgenkuvauksista ja tutkimuksista peritään maksu. 

Vuodeosastohoito

Terveysaseman kolmella vuodeosastolla on yhteensä 76 potilaspaikkaa lyhyt- ja pitkäaikaishoitoon, kuntoutukseen sekä vuorohoitoon. Potilaan kuntoutumista pyritään tukemaan niin, että osastohoito jää mahdollisimman lyhyeksi.

Neuvolapalvelut

Maksuton äitiysneuvola palvelee perhettä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana. Äiti on neuvolan kirjoissa jälkitarkastukseen asti.

Maksuttomassa lastenneuvolassa tuetaan vanhempia kasvatustehtävässä ja seurataan lapsen kasvua ja kehitystä kouluikään asti.

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvola toimii yhtenä päivänä viikossa. Lääkärin vastaanotto on tiistaisin kello 12.20–15. Neuvolan palvelut ovat terveydenhuollon asioissa maksuttomia.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto huolehtii koululaisten ja opiskelijoiden terveystarkastuksista ja terveyden edistämisestä.

Muistineuvola ja geriatria

Muistineuvolaan ja geriatrin vastaanotolle hakeudutaan omalääkärin tai -hoitajan kautta.

Mielenterveyspalvelut

Avohoitoa järjestetään aikuisille ja nuorille. Hoitoon pääsee ilman lähetettä, ensimmäinen aika on 1-2 viikon sisällä. Arkipäivisin on yksi päivystysaika. Psykiatriaika järjestyy 1-4 viikossa.

Fysioterapia ja apuvälinepalvelut

Yksilö- ja ryhmäterapiaa on pääasiassa terveyskeskuksen fysioterapiaosastolla, mutta myös koti-, koulu- ja päiväkotikäynteinä. Apuvälinetarpeen arviointeja tehdään sekä osastolta kotiutuville että kotona asuville asiakkaille.

Puheterapia

Puheterapiaan ei tarvitse erillistä lähetettä. Pääpaino työssä on alle kouluikäisten lasten puheterapeuttisessa tutkimuksessa ja kuntoutuksessa.

Suun terveydenhuolto

Hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotolle kutsutaan henkilökohtaisella kutsukirjeellä. Tarkastusväli määritellään yksilöllisesti.
Särkyvastaanoton ilmoittautuminen on ma–pe klo 7.45–8 Leppävirran terveysaseman pääaulan neuvonnassa. Ilta-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys on Kuopiossa.

Ajankohtaista

Yhteystiedot

Leppävirran terveysasema
Savonkatu 17, Leppävirta
PL 5, 79101 Leppävirta

Kiireellinen ensiapu klo 8–18
Välitöntä hoitoa ja seurantaa tarvitsevat potilaat, lisätietoa julisteesta (pdf)
p. 017 171 309

Kiireetön lääkärin ja hoitajan vastaanotto
Yhteydenotot ja ajanvaraus ma–pe klo 8.30–10.30, lisätietoa julisteesta (pdf)

  • Itäinen alue (Kauppilanmäki, Paajalanmäki, Konnuslahti, Saamainen, Leppävirrantie itäinen, Alapiha, Virranranta, Moninmäki, Puponmäki, Haapamäki, Savonkatu eteläinen, Majurintie, Karlvikin alue, Parkkiniemi, Riihiranta, Saahkarlahti, Niinimäki) p. 044 717 1310
  • Läntinen alue (Niittytie, Toukotie, Riihitie, Pappilanpellon alue, Viitostie eteläinen, Timola, Leppävirrantie läntinen, Laakunlampi, Vokkola, Sorsakoski,Ydinkeskusta, Savonkatu, Kalliontie, Kirkkokaari, Viitostie pohjoinen, Kotalahti, Oravikoski, Paukarlahti) p. 044 717 1320

Sairaanhoitajan akuuttivastaanotto ma–ke klo 8.1514, to 9–14 ja pe 8.15–13, kiireellistä sairaanhoitoa (1–3 päivän kiireellisyys) tarvitseville ilman ennakoivaa yhteydenottoa: käytössä vuoronumerot. Lisätietoa julisteesta (pdf)

Yöpäivystys klo 1808, Varkauden sairaala
p. 017 579 5000

Yöpäivystys klo 18–08, KYS
Ennen KYSiin hakeutumista soita puhelinneuvontaan, p. 116 117

Neuvonta
p. 017 171 307, ma–pe klo 8–15

Laboratorio
ma–pe klo 7.30–13
Verkkoajanvaraus

Suun terveydenhuolto
Ajanvaraus p. 017 171 360, ma–pe klo 8–14.55
Särkyvastaanoton ilmoittautuminen ma–pe klo 7.45–8 Leppävirran terveysaseman pääaulan neuvonnassa.
Ilta-, arkipyhä- ja viikonloppupäivystys on Kuopiossa.