Takaisin

Koronan vaikutukset Koillis-Savon terveysasemien toimintaan

Terveysasemien toiminta muuttuu koronaepidemian aikana. Tarkoituksena on vähentää henkilökohtaisia kontakteja viruksen leviämisen estämiseksi ja erityisesti ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien tartuntojen välttämiseksi hallituksen linjausten mukaisesti.

Epidemian aikana kiireetöntä vastaanottotoimintaa voidaan joutua supistamaan tai kiireettömiä vastaanottoja voidaan hoitaa vaihtoehtosilla menetelmillä, esimerkiksi puhelimella tai etäyhteydellä.  Alle 70 vuotiaiden kiireettömiä vastaanottoja jatketaan toistaiseksi normaalisti. Uusia vastaanottoaikoja ei anneta yli 70 vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville, mutta Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksesta hoidon kannalta tarpeellisia kiireettömiä vastaanottoaikoja pyritään järjestämään myös heille.  

Fysioterapiassa, lymfaterapiassa, psykologin vastaanotolla ja mielenterveysneuvolassa saa käydä edelleen kaikki oireettomat asiakkaat heille varatuilla vastaanottoajoilla. Fysioterapian ryhmät on peruttu tämän kevään osalta.

Laboratorioon tulee varata aika näytteenottoon, jolloin odotusaulassa ollaan mahdollisimman lyhyt aika ja asiakas ei altistu terveysaseman tiloissa.

Suun terveydenhuollossa on peruttu kiireettömät ajat, eikä uusia kiireettömiä aikoja anneta, jos potilas on yli 70 vuotias tai kuuluu riskiryhmään. Heidän kohdalla kesken olevat hoidot pyritään kuitenkin toteuttamaan normaalisti loppuun saakka.

Silmänpohjakuvaukset ja PAPA-seulonnat siirretään myöhemmäksi. Tämän hetkisen tiedon mukaan mammografiaseulonnat toteutetaan suunnitellusti.

Muistihoitajien vastaanotot jatkuvat toistaiseksi lähes normaalisti, mutta epidemiavaiheessa uusia vastaanottoaikoja ei anneta. Potilaisiin ja heidän omaisisiinsa ollaan yhteydessä puhelimitse.

Lasten, koululaisten ja perheiden ennalta ehkäiseviä palveluita ja välttämättömän tuen palveluita toteutetaan neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa normaalisti. Ikäkausitarkastuksia voidaan epidemiavaiheessa siirtää myöhempään ajankohtaan.

Vuodeosastolla on vierailurajoitus, vain saattohoitopotilaiden ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaiset saavat vierailla potilaan luona. Vierailuista tulee sopia hoitohenkilökunnan kanssa. Hengitystieinfektio-oireiset sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat, joilla ei ole erikoissairaanhoidon tarvetta, hoidetaan Kaavin osastolla.

Kuntalaisten on huomioitava, että kiireettömälle vastaanotolle EI saa tulla, jos on hengitystieinfektion oireita.  Jos tarvitsee akuuttivastaanottoaikaa hengitystieinfektio-oireiden vuoksi, tulee AINA ensin SOITTAA terveysasemalle. Näin asiakas pystytään ohjaamaan oikeaan hoitopaikkaan ja antamaan ohjeet hoitoon saapumisesta. Tällä voidaan estää muiden altistumista infektiolle. Terveysasemien ovissa olevia ohjeita tulee noudattaa.

Kaavin ja Rautavaaran terveysasemilla toimii yhteinen korona-neuvontapuhelin, p. 044 7171 459, johon voi soittaa koronaan liittyvissä asioissa. Numerossa vastaa sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, joka antaa ohjausta ja neuvontaa, ohjaa tarvittaessa potilaat akuuttivastaanotolle tai antaa kotihoito-ohjeita.

Valtakunnalliset ohjeet päivittyvät koko ajan, joten niitä kannattaa seurata uutisista ja internet-sivuilta www.thl.fi