Takaisin

Lomake UNA pilotti käyntiin Kysterin Kaavin ja Tervon terveyskeskuksissa 2.6.

Käynnistyvässä pilotissa on mukana Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelta kaksi Kysterin toimipistettä Kaavi ja Tervo. Ensimmäiset testauksessa olevat UNA e-lomakkeet ovat Lääkärintodistus A sairaspäivärahaa varten ja lääkärinlausunto ajokyvystä.

UNA e-lomake kokonaisuus on osa hanketta, jolla pyritään yhtenäistämään asiakas- ja potilastietojärjestelmiä kaikkien sosiaali- ja terveysviranomaisten kesken. Käynnistyvä käyttöönoton pilotointi on ensimmäinen koko UNA-konsortiossa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallinnoima toiminnan- ja tuotannonohjauksen uudistamiskokonaisuuden tavoitteena on toteuttaa vaiheittain maakunnan toiminnan- ja tuotannonohjauksen ydinratkaisu kansallisessa yhteistyössä.

Valtakunnallisena UNA-konsortioyhteistyönä kehitetään myös seuraavan sukupolven maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta.

Pilotissa mukana olevissa Kysterin toimipaikoissa on pidetty koulutuksia, jotta aloitus sujuu mahdollisimman jouhevasti.

− ­Ammattihenkilöiden itseopiskelua varten on tehty kurssi KYS Moodle koulutusympäristöön. Lisäksi erilaisia koulutustilaisuuksia on pidetty etäyhteyksin pilottiorganisaatioiden kanssa, kertoo asiantuntijalääkäri Tiina Rantamo.

UNA e-lomakkeitten käytöstä hyötyvät kaikki osapuolet. Asiakkaan ei itse tarvitse toimittaa todistuksiaan viranomaistahoille vaan e-lomaketta käytettäessä asiakkaan todistukset kirjautuvat suoraan Kanta-arkistoon ja viranomaiset saavat todistukset suoraan Kannasta.

− Hyödyt ovat vastaavia, kuin Kanta-palveluissa. Potilaan tiedot ovat ajan tasalla ja käytettävissä Kanta-palveluiden kautta kaikilla terveydenhuollon organisaatioilla, mikäli potilas on antanut siihen suostumuksensa. Potilas voi tarkastella annettuja todistuksia ja lausuntoja Oma-Kannan kautta, jolloin terveydenhuolto muuttuu entistä läpinäkyvämmäksi, Pohjois-Savon UNA hankepäällikkö Sami Haapamäki kertoo.

− Esimerkiksi lääkärinlausunto ajokyvystä voidaan välittää Trafille, jolloin asiakas voi uusia ajokortin sähköisesti, Haapamäki sanoo.

Sairauspäivärahahakemuksen liitteeksi tarvitaan hoitavan lääkärin lausunto terveydentilasta ja toimintakyvystä sekä arvion työkyvystä.

− Lääkäri voi välittää tämän lausunnon suoraan etuus Kelaan. Tällöin korvauskäsittely voi alkaa heti. Lomake UNA mahdollistaa, sujuvoittaa ja nopeuttaa korvauskäsittelyä. Lomake UNA tehostaa myös terveydenhuollon organisaation toimintaa, koska todistusten käsittelyprosessi muuttuu, hankepäällikkö Haapamäki kertoo saavutettavista hyödyistä.