Takaisin

Nilakan alueen terveysasemien toiminta muuttuu koronaepidemian ajaksi

Terveysasemien toiminta muuttuu koronaepidemian ajaksi. Kaikkea kiireetöntä toimintaa tarvittaessa vähennetään, siirretään myöhemmäksi tai hoidetaan vaihtoehtoisin menetelmin, esim. puhelimitse. Tarkoituksena on vähentää henkilökohtaisia kontakteja viruksen leviämisen estämiseksi ja erityisesti ikäihmisten tartuntojen välttämiseksi hallituksen linjausten mukaisesti.

Kiireettömät varatut lääkärinvastaanotot yli 70 vuotiaiden osalta (vuosikontrollit) hoidetaan tarvittaessa puhelimitse. Uusia aikoja ei toistaiseksi anneta, potilaat asetetaan jonoon. Tarpeelliset sairausvastaanotot jatkuvat. Myös hoitajien vuosikontrollivastaanotot yli 70 vuotiaiden osalta siirretään myöhemmäksi. Kiireettömiä laboratoriokäyntejä siirretään myöhemmäksi.

Ei-välttämättömät fysioterapiakäynnit ja fysioterapian ryhmäkuntoutus keskeytetään. Vain välttämättömät fysioterapian kotikäynnit tehdään.

Silmänpohjakuvaukset ja PAPA-seulonnat siirretään myöhemmäksi. Tämänhetkisen tiedon mukaan mammografiaseulonnat toteutetaan suunnitellusti.

Kiireettömät skopiat varsinkin yli 70 vuotiailta siirretään myöhemmäksi.

Muistihoitajien vastaanotot perutaan, samoin muistikoordinaattorin kotikäynnit ja geriatrin vastaanotot. Asioita hoidetaan puhelimitse ja hoitajakonsultaatioin.

Lastenneuvolat jatkavat pääosin normaalisti, osa vuosikontrolleista voidaan siirtää myöhemmäksi.

Kouluterveydenhuollon vuositarkastukset siirretään pääosin myöhemmäksi.

Puheterapia hoidetaan etäyhteyksin.

Vuodeosastoilla on vierailurajoitus, vain saattohoitopotilaiden ja kriittisesti sairaiden potilaiden omaiset saavat käydä. Jatkossa hengitystieinfektio-oireiset sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat, joilla ei ole tehohoitotarvetta, hoidetaan Pielaveden vuodeosastolla. Jos koko osasto tarvitaan tähän käyttöön, muut potilaat hoidetaan Keiteleen osastolla. Toistaiseksi toimitaan profiloinnin mukaisesti.

Palvelutaloissa sairastuneet hoidetaan pääsääntöisesti siellä eristystoimenpitein.

Toistaiseksi hengitystieinfektiopotilaita tutkitaan Tervon, Keiteleen ja Pielaveden akuuttivastaanotoilla. Potilaiden on soitettava ennen tuloaan ja heidät ohjataan eri reittiä tutkimustiloihin. Vesannon potilaat ohjataan joko Keiteleelle tai Pielavedelle. Jatkossa varaudutaan perustamaan erillinen ”korona-päivystys”.

 

Keskiviikosta 18.3. lähtien alkaa toimia KORONA-NEUVONTAPUHELIN 017-171031, johon toivotaan alueen asukkaiden ottavan yhteyttä kaikissa hengitystietulehduskysymyksissä. Näin turvataan, etteivät akuuttivastaanottojen puhelinlinjat tukkeudu. Tässä numerossa vastaa terveydenhoitaja, joka ohjaa potilaat tarvittaessa päivystysvastaanotolle tai antaa kotiohjeet.