Inhimillisesti parasta palvelua

Inhimillisesti parasta palvelua 

Psykiatrinen hoito Pohjois-Savossa tarvitsee uudet tilat yhteiskunnallisen muutoksen, lainsäädännön, nykyisten tilojen huonon kunnon ja käytettävyyden takia. Uudisrakennus mahdollistaa potilaiden saumattoman hoidon poliklinikoiden ja vuodeosastojen välillä, kun psykiatrian toiminnat sijaitsevat samassa rakennuksessa lähellä toisiaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema Kansallinen mielenterveysstrategia 2020-2030 painottaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen saavutettavuutta ja vaikuttavuuden kehittämistä sekä mielenterveyden edistämistä ihmisten arkiympäristössä. 

Psykiatriatalo on alan ammattilaisten ja potilaiden välisiä inhimillisiä kohtaamisia varten. KYSin pääsairaalan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa uudisrakennuksessa nuorten ja aikuisten avohoito- ja vuodeosastotoiminnot muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Uudisrakennukseen sijoittuvat psykiatrisen erikoissairaanhoidon päivystyksen-, avohoidon- ja tehostetun avohoidon tarvitsemat toimitilat. Rakennuksessa toimii myös Kuopion kaupungin sairaalakoulu ja lastensuojelun vaativan tuen ja arvioinnin yksikkö. 

Psykiatriatalossa potilaan tutkimukset ja hoito toteutetaan yksilöllisesti, turvallisesti ja sujuvasti uutta teknologiaa hyödyntäen. Hoidon vaikuttavuutta ja potilastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti ja toimintaa kehitetään saadun potilaspalautteen avulla.


Hoitoneuvottelu Julkulan sairaalan tiloissa. Kuva KYS Sami Tuominiemi.