Bannerikuva

Potilaana sairaalassa

Innehållspublicerare

Innehållspublicerare

Kuopio universitetssjukhus

Kuopio universitetssjukhus

Kuopio universitetssjukhus är ett sjukhus med full service. Vår viktigaste uppgift är att ge patienterna bästa möjliga vård inom alla läkarvetenskapens områden. Vi gör också internationellt erkänd forskning och utbildar experter med spetskompetens för hälsovården i Finland.

Vi erbjuder icke akut specialsjukvård samt akutvård dygnet runt. Vi ger akutvård till alla som behöver det oavsett nationalitet. Till den icke akuta specialsjukvården kan du endast komma med en remiss som skrivs av hälsocentrals-, företags- eller privatläkare.

Patientavgifternas storlek samt praxis vid icke akut vård varierar enligt patientens nationalitet. EU-medborgare har samma patientavgifter som finländare. Ytterligare information finns på våra engelska webbsidor.

Jour

Jouren är avsedd för patienter som behöver akut vård på grund av ett plötsligt insjuknande, en plötslig skada eller en långvarig sjukdom som förvärrats. Man kan utanför tjänstetid fråga om det är nödvändigt med akut vård via jourens rådgivningstelefon 116117.

En sjuksköterska bedömer utgående från symptomen behovet av vård och hur akut behovet är. Patienterna tas emot i prioritetsordning. På jouren förnyas inga recept.

Till jouren ska du ta med

  • Gällande legitimation
  • Finskt FPA-kort eller Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort), om du har ett sådant
  • Uppgifter om läkemedel som du tar regelbundet samt om allergier
  • Astmasprayer, ögondroppar, insulin och dylikt
  • Eventuella försäkringshandlingar/reseförsäkringskort

Gör så här i en nödsituation

Innehållspublicerare

Ruotsi sivupalkki

Hälsoturismservice FinnHealth

FinnHealth är den hälsoturismservice som Kuopio universitetssjukhus erbjuder

  • FinnHealth riktar sig till kunder från hela världen
  • FinnHealth erbjuder medicinskt toppkunnande inom olika specialistområden
  • Läs mer på FinnHealth webbsidor


 

Innehållspublicerare