Takaisin

Diplomi-insinööri Petri Pyy KYSin kiinteistöjohtajaksi

KYSin kiinteistöjohtajaksi on valittu diplomi-insinööri Petri Pyy.

Pyy on työskennellyt KYSin kiinteistöhallinnossa vuodesta 2013 alkaen mm. projekti-insinöörin ja työmaainsinöörin tehtävissä Kaarisairaalan rakennusprojektissa sekä peruskorjaushankkeissa. Viime vuosina hänellä on ollut keskeinen rooli KYS Uusi Sydän 2025 -projektissa.

Kiinteistöjohtajan virkaa hakeneilta edellytettiin ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi riittävää kokemusta kiinteistöalan hallintaan ja hoitoon liittyvistä johtotehtävistä, kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia sekä kehittymiskykyä ja johtamisosaamista, ennakkoluulottomuutta ja avoimuutta uusille toimintatavoille sekä hyvää yhteistyökykyä eri toimijoiden kanssa.

Virka oli julkisesti haettavana helmi-maaliskuun vaihteessa. Virkaa haki seitsemän henkilöä ja kolme hakijoista haastateltiin. Virkaa hakeneista henkilöistä Petri Pyy täytti parhaiten hakijoilta vaaditut edellytykset sekä virkaan vaadittavan kelpoisuusehdon.
 
- Otan tehtävän vastaan positiivisin mielin ja odotan innolla tehtävän tuomia haasteita, Pyy totesi valintansa jälkeen.
 
Petri Pyy aloittaa kiinteistöjohtajan virassa 1.6.2020. Siihen saakka virkaa hoitaa vs. kiinteistöjohtaja Hannu Lahti.

Lisätietoja:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, p. 044 711 3588, etunimi.sukunimi@kuh.fi
henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, p. 044 717 9460, etunimi.sukunimi@kuh.fi