Takaisin

Kirsi Leivonen KYS uudistuu -hankkeen hankejohtajaksi

Kirsi LeivonenKYS uudistuu -hankkeen ja KYS Uusi Sydän 2025 -projektin hankejohtajaksi on valittu TtM Kirsi Leivonen. Hankejohtajan tehtävä on määräaikainen ajalla 1.4.2020-31.12.2025.

Hoitotyön johtajana toimiva Leivonen on työskennellyt esimies- ja johtotehtävissä yli 24 vuotta ja hän on mm. suorittanut sosiaali- ja terveysjohtamisen eMBA tutkinnon Tampereen teknillisessä yliopistossa v. 2013 ja Lean muutosagentti -koulutuksen Aalto yliopistossa v. 2017. Parhaillaan hän viimeistelee jatko-opintojaan Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tohtoriohjelmassa, tutkimusaiheena Lean -johtaminen terveydenhuollossa.

- Olen aidosti kiitollinen uudesta työtehtävästä, jossa voin hyödyntää ammatillista osaamistani potilaidemme parhaaksi. Yliopistosairaalan on uudistuttava jatkuvasti pysyäkseen kilpailukykyisenä ja korkeatasoisena hoitopaikkana asiakkaillemme ja toimivana työympäristönä henkilöstöllemme. Tähän uudistamistyöhön tarvitaan ihan jokaista kysiläistä. Rakennetaan yhdessä parempaa tulevaisuutta meille kaikille, totesi Leivonen heti valintansa jälkeen.

Hankejohtajan tehtävänä on toiminnallisen suunnittelun johtaminen sairaalan toimitilojen uudistamisessa, toimia yhteyshenkilönä kliinisen toiminnan ja kiinteistösuunnittelun välillä ja koordinoida hankkeen eri työryhmien yhteistyötä.

Tehtävien siirto nykyisen hankejohtajan, Juhani Kourin ja Kirsi Leivosen välillä toteutetaan ajalla 1.4.-31.5.2020.

Hankejohtajan tehtävä oli sisäisesti haettavana lokakuussa. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti kuusi hakijaa, joista yksi perui sittemmin hakemuksensa. Viisi hakijaa haastateltiin ja valintaryhmä päätyi yksimielisesti esittämään hallitukselle hankejohtajan tehtävään hoitotyön palvelukeskusjohtaja Kirsi Leivosta arviointikriteerien ja haastattelujen perusteella parhaiten tehtävänkuvausta ja vaatimuksia vastaavana.

Tietolaatikko:

Käynnissä oleva Uusi Sydän 2025 -projekti kattaa KYSin Pääsairaalan vuodeosastotornin peruskorjauksen sekä uuden kymmenenkerroksisen sairaalaosan rakentamisen vaiheittain vuosien 2018-2025 aikana. Projektissa toteutettava uudisrakennusosa on laajuudeltaan n. 40 000 brm² ja peruskorjausosa n. 20 000 brm². Projektin kustannusarvio on 164 miljoonaa euroa ja hankemuotona on allianssi. Lisäksi suunnitteilla on erillinen Psykiatriatalo -hanke.

Lisätietoja: sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, p. 044 711 3588, etunimi.sukunimi@kuh.fi

Kirsi Leivonen, p. 044 717 4477, etunimi.sukunimi@kuh.fi