Takaisin

Ihan minun tehtävä!

-Ihan minun tehtävä! hihkaisin ääneen silloisen työpaikkani avotoimistossa, kun luin Intrasta ilmoituksen, jossa haettiin KYSin uudistamisohjelmaan suunnittelukoordinaattoria marraskuussa 2010. Kaarisairaalan hankesuunnitelma oli hyväksytty valtuustossa lokakuussa ja projektipäälliköksi valittu sydänkirurgi Juhani Kouri. Projektin käynnistämiseen liittyvänä seuraavana tehtävä oli ollut suunnittelukoordinaattorin rekrytointi. Hain tehtävää, pääsin haastatteluun ja tulin valituksi tehtävään. Työt aloitin vuoden alusta 2011.

Suunnittelukoordinaattorin työssä olen saanut tehdä valtavasti erilaisia tehtäviä, tavata satoja ihmisiä ja ottaa haltuun niin suuria kokonaisuuksia kuin pieniä yksityiskohtiakin. Työssä olen toiminut erilaisissa rooleissa: käyttäjän edustajan roolissa olen huolehtinut parhaani mukaan, että käyttäjän tiloille asettajat toiminnalliset vaatimukset toteutuvat. Tulkin roolissa olen kääntänyt lääkäreiden ja hoitajien käyttämän sairaalakielen suunnittelijoille ja suunnittelijoiden ja insinöörien kielen lääkäreille ja hoitajille. Sihteerin roolissa olen huolehtinut, että tarpeellinen tieto on dokumentoitu ja tieto on niiden käytössä, jotka sitä tarvitsevat. Kehittäjän roolissa olen tuonut toiminnalliseen ja tekniseen suunnitteluun sekä projektin toteutukseen uusia näkökulmia ja toimintamalleja, mitkä ovat edistäneet jatkuvaan toiminnan kehittämisen. Koordinoijan roolissa olen koordinoinut projektin suunnittelun ja toteutuksen lisäksi omaa työtäni. Johtajan roolissa olen omalta osaltani huolehtinut siitä, että oikeita asioita tehdään oikeaan aikaan oikeiden ihmisten kanssa.

Toimiva yhteistyö on vaatinut minulta hyvää neuvottelutaitoa, kykyä kuunnella ihmisiä, ymmärtää epäselvemmistäkin viesteistä oleelliset asiat ja kykyä perustella uskottavasti päätökset, jotka eivät ole olleet mieleisiä kaikille osapuolille. Minun on pitänyt tuoda rohkeasti esille omat näkemykseni ja olla valmis niitä myös muuttamaan. Rakennusprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa on tapahtunut usein välillä yllättäviäkin muutoksia, minkä vuoksi minun on pitänyt oppia olemaan joustava, mukautumaan uusiin tilanteisiin ja keskittymään oleellisiin asioihin joskus sekavankin projektikokonaisuuden keskellä. Projektin eri vaiheissa työmäärä on vaihdellut ja kiireisimpään aikaan minun on pitänyt pystyä keskittymään yksittäiseen tehtävään unohtamatta samanaikaisesti muita tehtäviä. Työssä hyvä suoriutuminen on vaatinut kykyä tarkkuuteen, huolellisuuteen, tehokkuuteen ja taitavaan tehtävien priorisointiin.

Huolimatta siitä, että kahdeksan vuotta sitten minut valittiin ”Ihan minun tehtävään” ja työtä olisi ainakin toiset kahdeksan vuotta jäljellä, olen nyt siirtymässä uusiin tehtäviin sairaalasuunnittelun alalla ja päättämässä työn KYSin suunnittelukoordinaattorina. Suunnittelukoordinaattorin monipuolinen työnkuva on antanut minulle valtavasti mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja työtaitojen kehittymiseen, mikä arvostan suuresti.

Kaikkein tärkeintä ja antoisinta suunnittelukoordinaattorin työssä on ollut kuitenkin ne onnistumisen ja hyvän mielen tunteet, jotka olen kokenut yhteistyössä mahtavien kysiläisten, suunnittelijoiden, Istekin, Servican ja Sakupen edustajien, Kiinteistöhallinnon työkavereiden sekä projektipäällikkö Juhani Kourin B11-projektin aikana ja KYS uudistuu -hankkeen hankejohtaja Harri Hyppölän kanssa. Kiitos kaikille erittäin hyvästä yhteistyöstä ja siitä luottamuksesta ja arvostuksesta, jota olen saanut kokea!

Senja Karjalainen