Takaisin

Juna kulkee

Olen nyt saanut olla mukana reilut kaksi vuotta Uuden Sydämen suunnittelu- ja toteutustyössä. Nämä vuodet ovat olleet todella mielenkiintoisia, mutta tietysti myös raskaita, mikä ei toki tullut yllätyksenä. Miksi sitten kevyt toimistotyö on raskasta? Siksi, että emme halua suunnitella huonoa tai edes keskinkertaista, vaan tähtäämme kaikessa toiminnallisessa suunnittelussa parhaisiin mahdollisiin ratkaisuihin. Olemme kuulleet käyttäjien ääntä hyvin herkällä korvalla. Käyttäjiksi lasketaan kaikki tiloissa toimivat eli niin KYSin henkilökunta kuin muutkin tiloissa työskentelevät eli mm. Istekin, Servican ja Sakupen väki. Lisäksi erittäin tärkeää on ollut kuulla potilaiden ääntä mm. eri potilasjärjestöjen sekä KYSin asiakasraadin kautta.

Olemme kierrättäneet kaikki KYSin uudisrakennusalueelle muuttavat vuodeosastot uudessa potilashuoneen mallitilassamme ja olemme saaneet erittäin positiivista ja kannustavaa palautetta. Tehdyt suunnitteluratkaisut ovat olleet hyvin perusteltuja ja saadut muutosehdotukset voidaan vielä ottaa huomioon ja toteuttaa mahdollisuuksien mukaan. Potilashuoneet ovat todella tilavia nykytilanteeseen verrattuna. Tämä on ehdottomasti etu, sillä huoneita voidaan tarvittaessa käyttää poikkeustilanteissa myös kahden hengen huoneina tai omaiset voivat yöpyä niissä potilaan seurana ja tukena.

Uusista potilashuoneista seuraa se, että muista tiloista on jouduttu tinkimään. Siten kaikille ei tulevilla osastoilla riitä omaa työhuonetta. Tässäkin tulee pyrkiä järkevään kompromissiin siten, että työntekijöille saadaan aikaiseksi toimivat, rauhalliset ja kunkin ammattiryhmän työn vaatimuksia tukevat tilat. Tässä emme saa epäonnistua.

Siirryn nyt omasta halustani takaisin potilastyön pariin. Lääkärin identiteettini on kovin vahva ja olen onneksi voinut tehdä myös kliinistä työtä tämän hanketyön ohella. Uusi Sydän -projekti etenee aikataulussaan ja budjettikin on pitänyt hyvin. Talouden realiteetit asettavat haasteita käyttäjien toivomusten ja käytännön mahdollisuuksien sovittamiselle. Tässäkin on kuitenkin onnistuttu varsin hyvin.

Terveydenhuollon henkilökunnalla olisikin paljon opittavaa prosessimaisesta ”insinööriajattelusta”. Tämä juna todella kulkee ja viivästyksiä ei hyvällä katsota. Kun jotain on päätetty tehdä, niin se myös tehdään. Ei jäädä liikoja vatuloimaan ja perustamaan työryhmiä, joiden tuloksia ei sitten kukaan myöhemmin kysele perään.

Haluan kiittää lämpimästi sekä allianssin väkeä että kaikkia niitä satoja henkilöitä, jotka ovat hyvässä yhteistyössä vaikuttaneet Uuden Sydämen suunnitteluun ja rakentamiseen. Uskon, että nyt valmistuva sairaala tulee lopulta olemaan erinomainen niin potilaiden kuin henkilökunnankin kannalta.

Harri Hyppölä, hankejohtaja