Esittely

Uusi Sydän -allianssi uudistamassa KYSiä

KYS Uusi Sydän 2025 -projekti kattaa KYSin pääsairaalan vuodeosastotornin peruskorjauksen sekä uuden yksitoistakerroksisen sairaalatornin rakentamisen vaiheittain vuosien 2018-2025 aikana. Kymmenessä kerroksessa on sairaalan toimintoja ja yhdessä kerroksessa on konehuonetilat. Projektissa toteutettava uudisrakennusosa on laajuudeltaan n. 40 000 brm2 ja peruskorjausosa n. 20 000 brm2. Projektin kustannusarvio on 164 miljoonaa euroa ja hankemuotona on allianssi. Lue lisää Uusi Sydän -allianssista.

Taustana uudistukselle on vuonna 1958 rakennetun Pääsairaalan täydellinen peruskorjaustarve, lukuisten sisäilmaongelmien esiintyminen vuonna 1985 valmistuneessa vuodeosastotornissa mittavista korjaustoimenpiteistä huolimatta sekä nykyisten osastojen ja potilashuoneiden toimimattomuus modernissa sairaalatoiminnassa.

KYS Uusi Sydän 2025 -alueen kerroksiin 0-1 sijoittuu poliklinikkatiloja sekä huollon ja logistiikan tiloja. Toiseen kerrokseen sijoittuvat kuvantaminen ja sydäntoimenpideyksikkö. Kerroksissa 3-9 sijaitsevat vuodeosastot. Vuodeosastoille toteutetaan yhteensä n. 400 sairaansijaa, joista 70 %:a on yhden hengen huoneita.

Projektin lopuksi puretaan vuonna 1985 rakennettu vuodeosastotorni, rakennetaan yhdyskäytävät Sädesairaalan 3. krs:een sekä Kaarisairaalan 2.-3. krs:een ja rakennuspaikka muutetaan piha-alueeksi.