Tilaajan tavoitteet

Tilaajan tavoitteet

Laatu

 • toimintaa tukevat tilat
 • tietomallin hyödyntäminen koko hankkeen ajan ja ylläpitovaiheessa
 • väistöjen onnistunut suunnittelu ja toteutus
 • vaiheistuksen onnistuminen
 • 0-virheluovutus
 • onnistunut käyttöönottovaihe
 • tiedottamisen onnistuminen
 • hyvä julkisuuskuva

Turvallisuus

 • suunnitelmien turvallisuus
 • turvallisen toteutuksen suunnittelu
 • työturvallisuus ja työskentelyn turvallisuus
 • sairaalan häiriötön toiminta

Toiminnalliset tavoitteet

 • huomioida KYS:n strategiset tavoitteet ja arvot sekä sitouttaa uusissa tiloissa toimivat käyttäjät suunnitteluun
 • saavuttaa parempi potilaan yksityisyys ja sairaalahygienia sekä tehostaa henkilökunnan ja tilojen käyttöä
 • tuottaa potilashoitoa tehokkaammin palvelevia tukitoimintoja
 • kehittää älykkään ICT:n avulla potilaslähtöisempää ja turvallisempaa hoitoa
 • saavuttaa poliklinikkatilojen monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus sekä toimintojen keskittäminen ja parempi tilatehokkuus
 • toteuttaa hanke yhteensopivaksi maakunta- ja sote-uudistuksen linjauksien kanssa

Kustannukset

 • hankkeen kehitys- ja toteutus tilaajan tavoitebudjettiin
 • elinkaarikustannusten huomioiminen suunnittelussa ja toteutuksessa

Aikataulu

 • onnistunut aikataulusuunnittelu
 • suunnittelun ja toteutuksen aikataulun pitävyys

Joustavuus

 • riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja hallinta
 • muutosten hallinta
 • kaikkien osapuolten yhteistyökyky
 • käyttäjien tarpeiden huomioiminen
 • onnistunut tiedonkulku ja viestintä