Sisältöjulkaisija

Sisältöjulkaisija

Navigointivalikko

Uutinen

Uusi Sydän 2025 -rakennusprojektin väliraportti valmistui

24.2.2022
Uusi Sydän 2025 -rakennusprojektin 1. vaiheen väliraportti valmistui tammikuun lopussa. Raportissa tuotetaan tietoa projektin etenemisestä ja tarkastellaan monipuolisesti projektin tuottamaa arvoa sairaanhoitopiirille.  Arvoa rahalle -raportointi tukee osaltaan toiminnan jatkuvaa...
Lue lisää
24.2.2022 Uutinen

Uusi Sydän 2025 -rakennusprojektin väliraportti valmistui

Uusi Sydän 2025 -rakennusprojektin 1. vaiheen väliraportti valmistui tammikuun lopussa. Raportissa tuotetaan tietoa projektin etenemisestä ja tarkastellaan monipuolisesti projektin tuottamaa arvoa sairaanhoitopiirille. 

Arvoa rahalle -raportointi tukee osaltaan toiminnan jatkuvaa parantamista, auttaa tunnistamaan onnistumiset ja kehitettävät osa-alueet sekä parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä. Raportoinnilla pyritään tukemaan myös projektin ja sen osavaiheiden johtamista. Tuloksia peilataan sairaanhoitopiirin projektille asettamiin tavoitteisiin.

Ulkopuolisen asiantuntija-arvion mukaan Uusi Sydän 2025 -projektia voidaan pitää monella mittarilla onnistuneena projektina. Projektin 1. vaihe on toteutettu aikataulu- ja budjettitavoitteen mukaisesti. Sairaalalle on rakennettu toimivat tilat. Rakentamisen aikana on sairaalan häiriöttömästä toiminnasta ja turvallisuudesta on pidetty huolta.

KYS uudistuu -hankkeen Uusi Sydän 2025 -rakennusprojekti kattaa KYSin pääsairaalan vuodeosastotornin peruskorjauksen sekä uuden kymmenenkerroksisen sairaalatornin rakentamisen vaiheittain vuosien 2018-2025 aikana. Projektin lopuksi puretaan vuonna 1985 rakennettu vuodeosastotorni ja rakennetaan yhdyskäytävät Sädesairaalaan sekä Kaarisairaalaan. 

 

Lisätiedot: 
projekti-insinööri Titta Haatainen, puh. 044 717 9645, s-posti titta.haatainen@kuh.fi 
projekti-insinööri Joni Partanen, puh. 044 717 6095, s-posti joni.partanen@kuh.fi 

Kaikki ajankohtaiset