Takaisin

Hyvässä hengessä yhdessä tehden

Blogin kirjoitusvuorossa on KYS uudistuu -hankkeen hankejohtaja Kirsi Leivonen.

Kevät on antanut tilaa kesän tulla. Maaseudulla asuvalle kesän tulo on parasta aikaa. Päivät pitenevät, luonto herää ja linnut aloittavat pesintäpuuhansa. Suomen luonto ja neljä vuodenaikaa ovat kansallisaarre, jota emme aina muista riittävästi arvostaa.

Kevät oli moni tavoin poikkeuksellista aikaa niin henkilökohtaisella tasolla, kuin laajemminkin yhteiskunnallisesti ajatellen. Uuteen työtehtävään siirtyminen ja perehtyminen KYS Uudistuu –hankkeen hankejohtajan työhön on ollut erittäin antoisa ja opettavainen ajanjakso. Juhani Kourin jalanjäljissä ja huippuammattilaisten tiimissä on ollut turvallista jatkaa.

Korona –pandemian aiheuttamat poikkeusolot ovat vaikuttaneet meihin kaikkiin. Hallinto- ja toimistoväki kaikkosi etätyöhön ja jatkaa sitä tilanteen mukaan elokuun puoliväliin saakka. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta etätyön tekemiseen. Potilaita hoitamaan ja rakennustyömaalle tarvitaan osaavat ammattilaiset ja työnjohto paikanpäälle. Hankejohtajana olen ollut positiivisesti yllättynyt, miten vahvasti porukka on työhönsä ja turvaohjeisiin sitoutunut. Sairaalan häiriötön toiminta on aina ykkösenä – rakentaminen ja kaikki siihen liittyvät työt sopeutetaan siihen. Käyttäjien ääntä kuunnellaan tarkalla korvalla ja tehdään kaikki mahdollinen häiriöiden vähentämiseksi.

Allianssi –mallilla toteutettavassa hankkeessa kaikki päätökset tehdään yhdessä tilaajan ja allianssin osapuolten kanssa. Tällainen toimintamalli edellyttää avointa keskustelua, toistemme arvostamista, vahvaa luottamusta ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja aikatauluihin. Johtaminen on asioiden ja ihmisten johtamista. Näinkin mittavassa rakennusprojektissa asiat ja aikataulut ovat ehdottoman tärkeitä, mutta niin ovat ihmisetkin ja tunnelma, joka osapuolten kesken Big Roomissa ja työmaalla vallitsee. Reijo Lyytikäinen ja Pentti Leskinen korostavat allianssin ja työmaan hyvää henkeä ja yhdessä tekemisen meininkiä, joka pitää säilyä, vaikka välillä erimieltä oltaisiinkin. Tästä ei voisi näiden konkareiden kanssa olla enempää samaa mieltä!

Hankejohtajana haluan omalla toiminnallani ylläpitää avointa keskustelukulttuuria ja innostavaa ilmapiiriä. Yksin ei kukaan saavuta tavoitteita. Kaikki, mitä saadaan aikaan, on yhdessä tekemisen tulosta.

Lämpimät kiitokset rakentajille ja kaikille yhteistyökumppaneille. Uusi Sydän 2025 -projektin ensimmäisessä 1C1 -vaiheessa onnistuttiin niin laadullisesti kuin taloudellisestikin erinomaisesti.

Rentouttavaa kesää ihan jokaiselle. Nautitaan lomasta kukin itselle sopivalla tavalla!

Kirsi Leivonen, hankejohtaja