Takaisin

Työmaa on yhteistyön tulos

KYS Uusi Sydän -työmaan ensimmäinen vaihe 1C1 on viimeistelyvaiheessa. Joulukuun alusta alkaa toimintakokeet ja viranomaistarkastukset, tammikuun lopussa kohde luovutetaan käyttäjälle. Työmaata voisi kuvata erikoiskohteeksi, jossa on ollut tiukka aikataulu, haasteellinen sijainti ja sairaalan ympärivuorokautinen toiminta lähellä. Työmaa on kuitenkin pärjännyt hyvin – mutta vain kovalla työllä ja hyvällä yhteishengellä kaikkien osapuolien kanssa. Työmaan ilmapiiri on ollut hyvä, vaikka sitä on koeteltu tiukalla aikataululla ja alati muuttuvilla tilanteilla. Työmaan hyvästä ilmapiiristä voi kiittää kaikkia osapuolia jotka työmaalla työskentelevät, niin urakoitsijoiden työnjohtoa kuin koko sitä mahtavaa työntekijäjoukkoa nokkamiehineen. Ei kaikki ole aina mennyt hyvin, mutta tilanteisiin on puututtu ja tehty korjaavia toimenpiteitä sekä ennakoitu – työvaiheet, tavarantoimitukset ja asennukset yritetään tehdä aina heti kun mahdollista. Niin ei aina ole voitu tehdä, mutta tehdään jos mahdollista. Toki petrattavaakin on ollut ja ensimmäinen vaihe on ollut oppikoulu, josta kannattaa hyötyä KYS Uusi Sydän 1C2:ssa (vaihe 2). Runsasta kiitosta voi antaa erityisesti työntekijöille, joista osa on joutunut venymään monessa vaiheessa. Samaa voi sanoa myös työnjohdosta – päivät ovat olleet monesti pitkiä ja töiden aikatauluttaminen sekä eteenpäin vieminen muuttuvista tekijöistä huolimatta, teki työpäivistä hektisiä. Yhteistyön merkitys oli suuri. Kiitos myös urakoitsijoiden työnjohdolle ja nokkamiehille, joiden kanssa työnteko on ollut aktiivista, hyvähenkistä ja avointa.

Putkiurakoitsijan nokkamies Toni Ritvanen kuvaa työmaata näin:

- Ilmapiiri on ollut hyvä, kaikki on pelannut hyvin varsinkin kun runkovaihe lähti rullaamaan. Ongelmia oli ensin siinä vaiheessa, kun pääurakoitsijan työnjohtoresurssit eivät vielä olleet riittävät mutta siinä vaiheessa, kun työnjohtaja ja tehtäväjako selvisi, oli helpompi toimia kun ollaan yhteen mestariin yhteydessä. Työmaan edetessä ruvettiin tietämään, kuka työnjohtaja hoitaa mitäkin. Logistiikka toimi loppukädessä tosi hyvin haasteellisen sijainnin ja toimivan sairaalan keskellä. Tiedonkulku on tärkeää ja se on etu, että ollaan työmaatiloissa saman käytävän varrella. Työturvallisuustaso on ollut hyvä ja puutteisiin on puututtu heti. Ilmapiiri on ollut myönteinen työturvallisuuden hoitamiselle.

Kohde on 12-kerroksinen sairaalarakennus keskellä toimivaa sairaalaa, kooltaan 12 500 m2. Tilaajana on Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja urakkamuotona allianssi.

Työmaalle vie ainoastaan yksi kongi, sisäpiha on reilun omakotitalon kokoinen alue. Muutoin ollaan kolmelta sivulta kiinni sairaalan nykyisissä rakennuksissa. Työmaalla on käytössä muutama logistiikka-alue varastoalueena, josta suurin osa materiaaleista nostetaan toimivan sairaalan yli työmaalle. Mm. kaikki runkovaiheen elementit nostettiin työmaalle näin. Valmistuvaan rakennukseen tulee angiosaleja, biopankki sekä poliklinikka-tiloja että vuodeosastoja. Ensimmäinen vaihe kattaa uudisrakennuksesta noin 1/3 osan ja on kerrospinta-alaltaan noin 1000 m2.

Kirvesmies Erkki Kukkonen kertoo työmaasta näin:

-Työmaa on mennyt hyvin ja jouhevasti aliurakoitsijoidenkin kanssa. Hankala työmaa mutta kaikki ovat joustaneet puolin ja toisin. Työturvallisuus on ollut hyvällä tasolla ja ohjeita noudatetaan. Olemme keskellä sairaalarakennuksia ja työmaa näkyy monille, sooloilulle ei ole mahdollisuuksia. Talvirakentaminen runkovaiheessa meni haasteellisuudesta huolimatta hyvin.

Caverion Suomi Oy toimii sähköurakoitsijana, heidän projektipäällikkönsä Jussi Ahava kuvaa työmaata seuraavasti: -Yhteistyö on ollut hyvää ja luottamus työnjohdon ja työntekijöiden välillä on toiminut. Taloudelliset luvutkin näyttävät nyt siltä, että ne tukevat käsitystä siitä, että työnteko yhdessä on toiminut. Venttaa ei juuri ole ollut ja tulos tukee hyvää ilmapiiriä. Työturvallisuus on hyvällä tasolla ja kaveristakin huolehditaan, työmaalla voisi tilanne olla hyvin paljon huonompikin suuren joukon työskennellessä. Iso kiitos tekijöille, että on sitouduttu tekemiseen. Ilmapiiri on välitön ja mielipiteitä uskalletaan sanoa ääneen, luotetaan siihen että sitä arvostetaan.

Työturvallisuustaso on ollut hyvä koko työmaan ajan. Meille on tärkeää, että jokainen voi lähteä työpäivän päätteeksi terveenä kotiin. Kun puhutaan suuresta tekijämäärästä, haasteita riittää siinä, että kaikki saadaan mukaan turvallisen toimintaympäristön ja työtapojen piiriin. Se vaatii selkeiden pelisääntöjen kertomista heti perehdytyksestä ja työvaiheen aloituspalaverista lähtien sekä päivittäistä valvontaa, että niiden mukaan toimitaan. Meillä työnjohtajilla on oleellinen rooli siinä, millaisen työturvallisuuskulttuurin haluamme luoda työmaalle. Välitämmekö työntekijöistä? Puutummeko välittömästi nähtyihin puutteisiin vai kävelemmekö ohi, koska olemme matkalla johonkin toiseen hommaan? Vaadimmeko heti työmaalle saapuvalta varusteet päälle tai siltä vierailijalta, joka käy vaan pistäytymässä. Kyllä, näin pitää tehdä. Se ei tarkoita työnjohtajan valta-aseman käyttöä ja itsensä asettamista toisen yläpuolelle vaan sitä, että meillä tällä työmaalla halutaan, että sinullakin on kaikki varusteet päällä suojaamassa kolhuilta. Ja me halutaan, että myös sinä olet osa hyvää työturvallisuuskulttuuria. Työturvallisuushavainnot, läheltä piti -tilanteet sekä tapaturmat tuodaan ilmi ja käydään läpi. Havainnot eivät tarkoita henkilökohtaista puutetta vaan kuvaavat työmaalla nähtyä korjattavaa asiaa. Tai työmaalla hyväksi todettua toimintatapaa – ja sekin on tuotava ilmi. Hyvä, joku on tehnyt tämän hyvin! Työsuojeluvaltuutetulle on annettu täysi tuki tehdä omaa työtään, hän saa puuttua pelkäämättä, että työnjohtaja ottaa sen valituksena. Jokainen työmaalla oleva saa puuttua ja kertoa jos kaikki ei ole hyvin.

Kova työ vaatii myös kevennyksiä. Meillä on pidetty muutamia yhteisiä lounaita, ruoka on tarjottu jokaiselle työmaalla sinä päivänä työskentelevälle. Ja ollaan me oltu nauttimassa Kalpan pelistäkin. Kaikki ei aina toimi suunnitellusti, joskus mokataan mutta ehkäpä on saatu tällä hyvällä työmaan ilmapiirillä anteeksikin niitä. Jokaisesta tulee välittää ja toisen työtä tulee kunnioittaa. Palautettakin on annettava, hyvää todennäköisesti annetaan liian vähän.

”Työmaalla noudatetaan joukkuepeli -ajatusta”, toteaa myös Laptin työpäällikkö Pentti Leskinen. On tehty tietoisia resurssivalintoja niihin tehtäviin, missä kukin on vahvuusalueellaan ja toisaalta haastetta omaan työhön tulee joka tapauksessa. Lisäksi on panostettu siihen, että porukka on hioutunut yhteen ja kaikilla tavoite on sama: hyvä lopputulos. Ilmapiiri sallii monet mielipiteet ja avoimen keskustelun hankalistakin asioista.

Joukkueena onnistutaan tai joukkueena kaadutaan. Yhdessä rivissä mennään.

työnjohtaja Hanna Tossavainen, Rakennusliike Lapti Oy